Rychlý kontakt

Asociace pro veřejné zakázky
tel.: +420 776 021 736
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Připravované akce

Certifikované školení Metodika pro časové řízení

Zveme Vás na základní certifikované školení pořádané CCC ve spolupráci s CACE, SVS, AVZ, SACE, ČSSP, ICC, pod záštitou SFDI

METODIKA PRO ČASOVÉ ŘÍZENÍ 

zaměřeno na stavební veřejné zakázky

1. den 26. března 2019, od 9:00 do 15 h.
Masarykova kolej ČVUT; Thákurova 1, Praha 6

Číst dál...

Shromáždění členů AVZ

Jménem výkonného výboru AVZ si Vás dovoluji pozvat na pravidelné
Shromáždění členů AVZ
 
čtvrtek 21. února 2019 od 13,00 h.
hotel Grandior hotel Prague (Na Poříčí 42, Praha 1, Florenc)

Číst dál...

Semináře nakladatelství Forum

AVZ si Vás dovoluje upozornit na akce pořádané naším partnerem, nakladatelstvím Forum
 
Členové AVZ mají 30 % slevu! 
 

Číst dál...

Tematické setkání "Elektronické podepisování a elektronické dokumenty v zadávacím řízení"

AVZ si Vás dovoluje pozvat na tematické setkání
 
"Elektronické podepisování a elektronické dokumenty v zadávacím řízení"
Problematikou provedou JUDr. Lenka Matochová (MMR ČR) a RNDr. Ing. Jiří Peterka nebo Mgr. Ing. Vojtěch Kment, Ph.D.
 
čtvrtek 21. února 2019 od 14,00 h.
Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Program tematického setkání:

 14.00 – 15.30 JUDr. Lenka Matochová

 • Elektronický podpis v zadávacím řízení 
  • Z pohledu zadavatele
   • Co zadavatel ZŘ musí podepsat 
   • Jaký druh podpisu (zadavatel OVM x neOVM)
   • Jakým způsobem 
   • Zastoupení zadavatele v ZŘ z pohledu elektronického podepisování dokumentů
   • Důsledky toho, když dokument není podepsaný 
  • Z pohledu dodavatele 
   • Může zadavatel vyžadovat elektronický podpis nabídky / dokumentů v nabídce / jiných dokumentů v ZŘ?
   • Jaký druh podpisu dodavateli v ZŘ stačí – podpis vůči veřejnoprávním osobám dle ZSVD
   • Kdo podepisuje – má zadavatel zkoumat oprávnění osoby, platnost podpisu atd.
   • Jak je to s podpisem dokumentů, které dodavatel předkládá v nabídce za druhou osobu či s ní společně 
   • Podpis jiných dokumentů než nabídky 
   • Jak řešit vady podpisů dokumentů předložených dodavatelem 
 • Elektronické dokumenty v zadávacím řízení
 • kopie x originály před uzavřením smlouvy
 • Doklady, u nichž není dodavatel původcem  
 • může dodavatel na základě výzvy dle § 122/3 ZZVZ předložit i jiný doklad, který osvědčuje danou skutečnost, než předložil v nabídce  

16:00 – 16:45 Mgr. Ing. Vojtěch Kment, Ph.D.

 • Elektronické právní jednání ve světle ustanovení NOZ a právních předpisů vztahujících se k elektronické komunikaci a jak se k tomu staví příslušná judikatura

16:45 – 17:30 RNDr. Ing. Jiří Peterka

 • Elektronické podpisy a pečetě ve světle nařízení eIDAS a zákona 297/2016 Sb. 
 • různé druhy elektronických podpisů a pečetí, jejich vlastnosti
 • rozdíl mezi podepisováním a pečetěním 
 • časová razítka, jejich význam a využití
 • uchovávání (archivace) elektronických podpisů
 • co se děje s elektronickými podpisy s plynutím času
 • proč jsou nutná nápravná opatření (a jaká)
 • koncept dlouhodobě ověřitelných podpisů (LTV)

 

Časové rozvržení: 

Před seminářem se uskuteční od 13:00 h. Shromáždění členů AVZ. 

 Jednotlivé příspěvky a diskuse  14:00 - 17:30 h. 
 Coffee break  15:30 - 16:00 h.
 Číše vína   17:30 - 18:30 h.
   
Registrujte se do 14. 2. 2019. V případě naplnění kapacity může být registrace účastníků ukončena dříve. 
 
Poplatky za účast na tematickém setkání:
Členové AVZ mají vstup na seminář pro 1 osobu zdarma a vstup každé další osoby za účastnický poplatek 900,- Kč bez DPH.
Pozor: S ohledem na omezenou kapacitu akce a obvyklý velký zájem o ni je omezen počet účastníků na člena, a sice 1 zástupce člena má účast zdarma, účast dalších 5 jeho zástupců je za vstupní poplatek 900 Kč bez DPH. Vyšle-li člen na TS více svých zástupců, je to možné, avšak tito budou platit již nečlenský vstupní poplatek 1800 Kč bez DPH/za 7. a každého dalšího zástupce člena.
Vstupní poplatek pro nečleny činí 1800 Kč bez DPH / 1 osobu.

Registrace ukončena z důvodu vyčerpání kapacity. 

 

„ČESKÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V KONTEXTU SMĚRNIC, METODIK A ROZHODOVACÍ PRAXE EU“

AVZ převzala záštitu nad konferencí pořádanou společností SEMKON, a.s., nazvanou

„ČESKÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V KONTEXTU SMĚRNIC, METODIK A ROZHODOVACÍ PRAXE EU“

13.března 2019 od 9:00 do 17:00 h.
Konferenční centru Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00  Praha

Číst dál...