Rychlý kontakt

Asociace pro veřejné zakázky
tel.: +420 776 021 736
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Připravované akce

Hromadné pojištění administrátorů veřejných zakázek

Hromadné pojištění administrátorů veřejných zakázek

Asociaci pro veřejné zakázky (dále jen „AVZ“) se ve spolupráci s makléřskou společnosti RENOMIA podařilo vyjednat exkluzivní řešení pojištění administrátorů veřejných zakázek s pojišťovnou CERTASIG. Řešení přináší pojištění rizik spojených s administrací veřejných zakázek a umožňuje tak administrátorům chránit se před případným uplatněním škody zadavatelem veřejné zakázky.

Pojišťovna CERTSIG připravila pojištění ve dvou možných variantách (dle zvolené výše spoluúčasti) a s ohledem na roční obrat pojištěného. Pojistit se dle uvedených podmínek mohou pouze administrátoři, kteří jsou členy AVZ.

Detaily pojištění jsou uvedeny v rámcové pojistné smlouvě, která je uvedena v přílohách níže.  Zároveň zde upozorňujeme na některé z nich:

  • Smlouva je retroaktivní ve vztahu k období od 1. 1. 2015. Pojištění se vztahuje mj. též na škodu či újmu, které se pojištěný se v době od 1.1.2015 (datum retroaktivity) do zániku tohoto pojištění dopustil porušením právní povinnosti v rámci pojištěné profesní činnosti, které bylo příčinou vzniku takové škody či újmy, a současně pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy nevěděl a ani nemohl vědět, že k takovému porušení povinnosti došlo či že k němu dojde. Retroaktivní krytí dle předchozího odstavce je platné pouze v tom případě, pokud měl pojištěný pro pojištěnou profesní činnost sjednáno nepřerušené pojistné krytí (např. i vícero navazujícími pojistnými smlouvami) na principu uplatnění nároku (tzv. „claims made“) od data retroaktivity do počátku pojištění této pojistné smlouvy. Sublimit činí: 5.000.000,- Kč.
  •  Odchylně od čl. 5., odst. 1), písm. n) ZPP PRO 01/2017 se pojištění vztahuje na povinnost k náhradě škody či újmy vzniklé nedodržením lhůt či dob stanovených právním předpisem, soudem nebo orgánem veřejné správy.

Pro případné zájemce z řad administrátorů uvádíme, že pojištění lze sjednat následovně:

 Administrátor, který je členem AVZ, vyplní přihlášku, kterou zašle AVZ na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , anebo přímo makléři na níže uvedený kontakt.

Makléř zajistí přípravu individuální pojistné smlouvy.

Makléř předloží administrátorovi, členovi AVZ, návrh individuální pojistné smlouvy.

Po podpisu pojistné smlouvy má pojištěný administrátor 14 dnů na zaplacení pojištění – v tomto období je již pojištění aktivní.

Důležité informace:

  • Jednotliví členové AVZ mohou využít možnosti konzultace nad nastavením své individuální pojistné smlouvy.
  • Pro platbu pojistného je možné vyjednat splátkový kalendář.
  • Případné škody pojištěný neřeší s pojistitelem sám, nýbrž prostřednictvím makléře (resp. viz čl. 14 rámcové smlouvy). S pojistitelem komunikuje makléř – RENOMIA, a.s.

Pro případné další otázky prosím kontaktujte:

Jiří Šťastný

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mob.: 602 114 288