Připravované akce

  • Tematické setkání "Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: výpočet, sčítání, vyhrazené změny a aktuální rozhodovací praxe"
  • 9. září 2021 od 14.00 h. do 18.00 h.
  • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

  • již 13. ročník "Velké" říjnové konference AVZ ve Valči (podrobnější informace níže) 
  • 14. - 15. října 2021 
  • Hotel Zámek Valeč, Valeč 1

  • Tematické setkání "Změny kvalifikace v zadávacím řízení i následně po uzavření smlouvy"
  • 2. prosince 2021 od 14.00 h. 
  • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Po loňské přestávce zaviněné koronavirovou pandemií věříme, že se letošní říjnová konference uskuteční v tradičním formátu.  Na programu konference je aktuální rozhodovací praxe ve veřejných zakázkách, legislativní novinky v oblasti veřejných zakázek, problematika střetu zájmů, účast dodavatelů ze 3. zemí (mimo EU) ve veřejných zakázkách,  nejčastější pochybení zadavatelů z pohledu IROP a další.  Zároveň bychom na konferenci rádi s našimi členy a podporovateli oslavili 15. narozeniny AVZ. 

Další informace týkající se konference budeme průběžně zveřejňovat na našem webu a sociálních sítích. 

Těšíme se na účast a setkání s Vámi.