Připravované akce

Připravili jsme pro Vás tematické setkání na téma stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky, přičemž na tuto problematiku nahlédnou z různých úhlů pohledu Mgr. Mojmír Florian, ÚOHS, Mgr. Pavel Herman, MMR ČR, Mgr. Ondrej Čurilla z HAVEL & PARTNERS a JUDr. Karel Zuska a Mgr. Jana Kralovianská z HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI.

  • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
  • čtvrtek 9. září 2021 od 14,00 h.
  • 14:00 - 18:00

Téma stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky je trvale aktuálním. O to víc v situaci, kdy vstupní ceny některých materiálů (především ve stavebnictví) v posledním půlroce rapidně vzrostly a dochází tak k neočekávanému prodražování stavebních zakázek. Stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v takovéto situaci není pro zadavatele snadné a je nezbytné lépe předvídat, jaké situace mohou v budoucnu nastat. Seznámíme Vás s rozhodnutími ÚOHS i Evropského soudního dvora z poslední doby, např. ve vztahu k rámcovým smlouvám a sčítání zakázek, stejně jako se specifiky stanovování předpokládané hodnoty u dotovaných zakázek. Přijďte si poslechnout doporučení praktiků s možností kladení dotazů přednášejícím.  

Předpokládaný program:

  • 14.00 – 14.45 h. – Rozhodnutí ÚOHS ve vztahu ke stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (Mojmír Florian, ÚOHS) 
  • 14.45 - 15.30 h. - Jak nejlépe stanovit předpokládanou hodnotu VZ se zohledněním možností ZZVZ (Pavel Herman, MMR ČR) 
  • 15.30 - 16.00  Coffee break
  • 16.00 – 16.45 h. – Náhled na judikaturu ESD ve vztahu k předpokládané hodnotě, problematika sčítání hodnot u rámcových smluv a další (Ondrej Čurilla, HAVEL & PARTNERS)   
  • 16.45 – 17.30 h. – Specifika předpokládané hodnoty u dotovaných veřejných zakázek (Karel Zuska a Jana Kralovianská, HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI)
  • 17.30 - 18.00 h.  Číše vína

zastita ministryne 2019 2

 

Akce bude uspořádána v souladu s opatřeními a hygienickými pravidly vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen "MZ").  Aktuální verze Omezení konání hromadných akcí · Covid Portál (gov.cz)

Registrujte se, prosím, včas, nejpozději však do 6. 9. 2021. V případě naplnění kapacity může být registrace účastníků ukončena dříve. 

Nemůžete-li se akce zúčastnit osobně, zaregistrujte si videostream live

Po skončení Vám bude následující pracovní den zaslán záznam vč. prezentací.
Videostream live je zpoplatněn:
Členové AVZ 450,- Kč bez DPH/ 1 přístup.
Účastníci z řad nečlenů AVZ platí 900 Kč bez DPH / 1 přístup.
Členové ARI mají 10 % slevu z poplatku pro nečleny.  Pro využití slevy je třeba do přihlášky uvést skutečnost, že jste členem ARI.

Členové AVZ

V případě členů AVZ se může akce zúčastnit vždy až 5  účastníků za člena, z nichž jeden má vstup na akci zdarma a každý další za účastnický poplatek 900,- Kč bez DPH. (Počet účastníků omezen v souvislosti s omezenou kapacitou sálu). 

Nečlenové AVZ

Vstupní poplatek pro nečleny činí 1800 Kč bez DPH / 1 osobu. I v případě ostatních zájemců o akci, je účast počet zástupců omezen, a to na 2 zástupce z jedné organizace/firmy/samostatně hospodařící organizační složky.  

Členové ARI mají 10 % slevu z nečlenského vstupního poplatku. Pro využití slevy je třeba do přihlášky uvést skutečnost, že jste členem ARI.

Přihláška na akci AVZ /příp. její livestream

Přihláška je platná pouze v případě, že se Vám po jejím odeslání zobrazí zpráva o úspěšné registraci a na Vámi zadaný email přijde potvrzení o přijetí Vašich údajů. V případě problémů pište na asociacevz@asociacevz.cz.  Fakturu (daňový doklad) obdržíte na Vámi zadaný email; přejete-li si ji zaslat jiným způsobem, uveďte to prosím do poznámky. 

Kontaktní osoba

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Fakturační údaje

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Doporučení a jiné informace

Invalid Input

Účastníci

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Vaše registrace je platná po obdržení potvrzovacího emailu. Účastnický poplatek lze uhradit pouze převodem na účet č. 510 333 999/2700 (UniCredit Bank). Registraci pro videostrem lze zrušit nejpozději 4 pracovní dny před konáním akce. K pozdějším zrušením a omluvám z účasti na akci se nepřihlíží.

V případě registrace na live-stream Vám bude 1 pracovní den před akcí zaslán odkaz, jehož prostřednictvím můžete sledovat tematické setkání online. Technické podmínky pro správnou funkci videostream Vám zašleme v textu potvrzovacího emailu.