Připravované akce

Zveme Vás na on-line školení "Střet zájmů, protichůdné zájmy a narušení hospodářské soutěže" pořádané naším partnerem Lexikonem VZ.

  • on-line setkání "Střet zájmů, protichůdné zájmy a narušení hospodářské soutěže"
  • 10. prosince 2021 od 9.00 h. do 12.00 h. (pátek)

Další akce v detailu článku. Členové AVZ platí zvýhodněný účastnický poplatek.

Obsahem on-line školení je právní a věcné vymezení střetu zájmů, protichůdných zájmů a narušení hospodářské soutěže při zadávání veřejných zakázek (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů), a to včetně praktických příkladů a rozhodovací praxe. On-line školení povede více lektorů, a to z řad odborníků na teorii i praxi, kteří tak poskytnou náhled na dané téma z více úhlů pohledu.

Lektoři:

Programem Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

  • JUDr. Petr Novotný, LL.M., advokát a partner MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  • Mgr. Lenka Lelitovská, právník MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Registrace je možná zde Akce | LeXikon VZ

Attachments:
Download this file (Pozvánka_Střet zájmů.pdf)Pozvánka Střet zájmů[ ]126 kB