Připravované akce

Dovolujeme si informovat o termínech akcí AVZ pro rok 2022:  

  • Shromáždění AVZ
  • 3. února 2022 od 12.30 h. do 14.00 h. 
  • on-line Webmeeting

 

  • Tematické setkání „Vyloučení dodavatele dle § 48 ZZVZ"
  • 3. února 2022 od 14.00 h. do 16.00 h.  
  • on-line Webmeeting

 

Další aktivity jsou uvedeny v přiloženém dokumentu. Informace týkající se veškerých aktivit budeme průběžně zveřejňovat na našem webu a sociálních sítích.

Od dubna 2022 předpokládáme konání akcí v prezenční podobě. Těšíme se na účast a setkání s Vámi.