Připravované akce

Zveme Vás na on-line školení "Změny závazků, inflační a indexační doložky, problémy související s nárůstem cen a válečným konfliktem" pořádané naším partnerem LeXikonem VZ.

  • on-line setkání "Změny závazků, inflační a indexační doložky, problémy související s nárůstem cen a válečným konfliktem"
  • 9. června 2022 od 9.00 h. do 12.00 h. (čtvrtek)

Členové AVZ platí zvýhodněný účastnický poplatek.

Válečný konflikt na Ukrajině a doprovodné okolnosti (nárůsty cen, odliv pracovníků atd.) mají vliv na to, jak se realizují veřejné zakázky. Obsahem semináře je přiblížení těchto potenciálních problémů a navržení praktických možností, jak situace řešit, a to včetně zohlednění rizik, která jsou s jednotlivými způsoby řešení spojena. Seminář se věnuje i tomu, jak těmto potenciální obtížím efektivně předcházet.

Programem Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

  • Mgr. Pavel Herman, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  • Mgr. Jan Surý, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Registrace je možná zde Akce | LeXikon VZ