Připravované akce

Zveme Vás na tematické setkání zaměřené na praktické příklady změn závazků ze smluv na veřejné zakázky a to konkrétně na stavební práce a pojišťovací služby. Úvodní zákonné zařazení změn přednese zástupce MMR, s praktickými příklady změn závazků ze smluv na stavební práce a jejich zařazením pod konkrétní odstavce § 222 ZZVZ Vás seznámí zástupci Pracovní skupiny AVZ pro Veřejné zakázky ve stavebnictví a příspěvek věnovaný změnám závazků se smluv na pojišťovací služby budou prezentovat zástupci Pracovní skupiny AVZ pro Veřejné zakázky v pojišťovnictví. Závěr tematického setkání bude věnován diskusi a možnosti pokládání dotazů přednášejícím i zástupcům ÚOHS.  

  • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
  • středa 14. září 2022
  • 14:00 - 18:00

Nejste si jisti, zda, za jakých okolností a s jakými argumenty je možné navýšit cenu z veřejné zakázky na stavební práce? Má míra inflace, navyšování cen stavebních materiálů či zvyšování cen nemovitostí vliv na průběh závazku ze smlouvy na pojištění majetku? Co vše a kdy je ještě možné považovat za nepředvídatelnou okolnost? Jak moc Vám při potřebě navýšení ceny staví "stopku" zákonné limity? A jak si pomoci, když jsou zákonem umožněné limity vyčerpány? V průběhu tematického setkání Vás seznámíme s konkrétními příklady změn závazků ze smluv a s okolnostmi majícími na ně vliv. Přijďte s námi diskutovat, poslechnout si praktická doporučení a klást dotazy přednášejícím i zástupcům ÚOHS.  

Dotazy budete mít možnost pokládat přednášejícím v závěru jejich příspěvků, především však v rámci závěrečných 30 minut vyhrazených pro dotazy účastníků. Účastníci na livestreamu budou moci vznášet své dotazy v průběhu akce prostřednictvím on-line chatu. Možnost zaslat své dotazy v předstihu před tematickým setkáním máte již nyní prostřednictvím připraveného formuláře: Dotazy k tematickému setkání "Změny závazků ze smluv prakticky".

Předpokládaný program setkání: 

14:00 - 14:30 Zákonné ukotvení změn závazků ze smluv dle ZZVZ - zástupce Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)
14:30 - 15:30 Praktické příklady změn závazků ze smluv na veřejné zakázky na stavební práce - zástupci Pracovní skupiny AVZ pro Veřejné zakázky ve stavebnictví: Mgr. Radovan Kareš, Mgr. Michaela Machálková a Ing. Marie Vebrová
15:30 - 16:00 Coffeebreak
16:00 - 17:00 Praktické příklady změn závazků ze smluv u veřejných zakázek v pojišťovnictví - zástupci Pracovní skupiny AVZ pro Veřejné zakázky v pojišťovnictví:  Mgr. Zdeněk Cvejn, JUDr. Olga Ulrichová a Mgr. Ondrej Čurilla
17:00 - 17:30 Diskuse a prostor na dotazy s účastí zástupců ÚOHS - Mgr. Markéta Dlouhá a Mgr. Mojmír Florian
17.30 - 18.00 Číše vína

Pořadatel si vyhrazuje možnost změny programu. 

Registrujte se, prosím, včas, nejpozději však do 12. 9. 2022. V případě naplnění kapacity může být registrace účastníků ukončena dříve. 

Členové AVZ
Akce se může zúčastnit vždy až 6 účastníků za člena AVZ. 
První účastník / člena AVZ má vstup na akci zdarma a každý další za účastnický poplatek 1000,- Kč bez DPH. (Počet účastníků je limitován kapacitou sálu). 

Nečlenové AVZ
Akce se mohou účastnit vždy až 2 zástupci jedné organizace / firmy / samostatně hospodařící organizační složky. 
Vstupní poplatek pro nečleny činí 2200 Kč bez DPH / 1 osobu


Nemůžete-li se akce zúčastnit osobně, můžete se zaregistrovat k účasti formou
videostream live.
Po skončení Vám bude následující pracovní den zaslán záznam vč. prezentací.
Videostream live je zpoplatněn:
Členové AVZ 550,- Kč bez DPH/ 1 přístup
Účastníci z řad nečlenů AVZ platí 1000 Kč bez DPH / 1 přístup

Členové ARI mají v případě jakékoliv formy účasti 10 % slevu z nečlenského vstupního poplatku. Pro využití slevy je třeba do přihlášky uvést skutečnost, že jste členem ARI.

Přihláška na akci AVZ /příp. její livestream

Přihláška je platná pouze v případě, že se Vám po jejím odeslání zobrazí zpráva o úspěšné registraci a na Vámi zadaný email přijde potvrzení o přijetí Vašich údajů. V případě problémů pište na asociacevz@asociacevz.cz.  Fakturu (daňový doklad) obdržíte na Vámi zadaný email; přejete-li si ji zaslat jiným způsobem, uveďte to prosím do poznámky. 

Kontaktní osoba

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Fakturační údaje

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Doporučení a jiné informace

Invalid Input

Účastníci

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Vaše registrace je platná po obdržení potvrzovacího emailu. Účastnický poplatek lze uhradit pouze převodem na účet č. 510 333 999/2700 (UniCredit Bank). Registraci pro videostrem lze zrušit nejpozději 4 pracovní dny před konáním akce. K pozdějším zrušením a omluvám z účasti na akci se nepřihlíží.

V případě registrace na live-stream Vám bude 1 pracovní den před akcí zaslán odkaz, jehož prostřednictvím můžete sledovat tematické setkání online. Technické podmínky pro správnou funkci videostream Vám zašleme v textu potvrzovacího emailu.