Na 23. března 2023 pro Vás připravujeme tematické setkání věnované multikriteriálnímu hodnocení. Jak ve veřejných zakázkách ošetřit a zajistit kvalitu požadovaného a nabídnutého plnění? Je využívání vícekriteriálního hodnocení výhodné a jaké plnění přímo vybízí k jeho využívání? Zmíníme zákonnou úpravu hodnocení, rozebereme výhody i nevýhody jednotlivých způsobů hodnocení s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky a seznámíme Vás s rozhodovací praxí ÚOHS u zakázek, v nichž bylo multikriteriální hodnocení využito, a to včetně hodnocení se subjektivně posuzovanými kritérii. Představíme příklady vícekriteriálního hodnocení zakázek ve zdravotnictví a také u zadavatele, který se snaží využívat progresivní metody hodnocení. V rámci setkání se budeme věnovat zákonným možnostem a podpoře uvedených způsobů hodnocení s Mgr. Adélou Havlovou, LL.M. nově působící na MMR. S rozhodovací praxí ÚOHS účastníky seznámí Mgr. Mojmír Florian (ÚOHS). Polovina tematického setkání bude věnována představení konkrétních využívaných hodnoticích kritérií ve zdravotnictví Mgr. Alenou Ševčíkovou z nemocnice Nové Město na Moravě (i MPSV) a komplexnímu hodnocení zakázek např. na služby možná trochu inovativními způsoby Mgr. Jiřím Šimonem z Technické správy komunikací hl. m. Prahy.      

  • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
  • čtvrtek 23. března 2023
  • 14:00 - 17:30

Dotazy budete mít možnost pokládat přednášejícím v závěru jejich příspěvků. Účastníci na livestreamu budou moci vznášet své dotazy v průběhu akce prostřednictvím on-line chatu. 

Předpokládaný program setkání: 

14:00 - 14:45 Legislativní podmínky pro hodnocení veřejných zakázek na základě vícekriteriálního hodnocení - Mgr. Adéla Havlová, LL.M., Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
14:45 - 15:30 Rozhodovací praxe ÚOHS související s hodnotícími kritérii - Mgr. Mojmír Florian, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)    
15:30 - 16:00 Coffeebreak
16:00 - 16:45 Příklady hodnocení veřejných zakázek ve zdravotnictví - Mgr. Alena Ševčíková, vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek v Nemocnici Nové Město na Moravě
16:45 - 17:30 Využívané metody hodnocení při zadávání veřejných zakázek vč. zakázek na služby - Mgr. Jiří Šimon, vedoucí oddělení zakázek ve spol. Technická správa komunikací hl. m. Prahy   
17.30 - 18.00 Číše vína

Pořadatel si vyhrazuje možnost změny programu. 

Certifikát o účasti na tematickém setkání (v elektronické podobě) bude účastníkům vystaven na požádání na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Akce se koná pod záštitou místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. 

 

mmr cr rgb

 

Registrujte se, prosím, včas, nejpozději však do 21. 3. 2023. V případě naplnění kapacity může být registrace účastníků ukončena dříve. 

Členové AVZ
Akce se může zúčastnit vždy až 6 účastníků za člena AVZ. 
První účastník za člena AVZ má vstup na akci zdarma a každý další za účastnický poplatek 1000,- Kč bez DPH. (Počet účastníků je limitován kapacitou sálu). 

Nečlenové AVZ
Akce se mohou účastnit vždy až 2 zástupci jedné organizace / firmy / samostatně hospodařící organizační složky. 
Vstupní poplatek pro nečleny činí 2200 Kč bez DPH / 1 osobu


Nemůžete-li se akce zúčastnit osobně, můžete se zaregistrovat k účasti formou
videostream live.

Videostream live je zpoplatněn:
Členové AVZ 550,- Kč bez DPH/ 1 přístup
Účastníci z řad nečlenů AVZ platí 1000 Kč bez DPH / 1 přístup

Po skončení akce bude všem účastníkům nejpozději následující pracovní den zaslán záznam setkání.


Členové ARI mají v případě jakékoliv formy účasti 10 % slevu z nečlenského vstupního poplatku. Pro využití slevy je třeba do přihlášky uvést skutečnost, že jste členem ARI.

Přihláška na akci AVZ /příp. její livestream

Přihláška je platná pouze v případě, že se Vám po jejím odeslání zobrazí zpráva o úspěšné registraci a na Vámi zadaný email přijde potvrzení o přijetí Vašich údajů. V případě problémů pište na asociacevz@asociacevz.cz.  Fakturu (daňový doklad) obdržíte na Vámi zadaný email; přejete-li si ji zaslat jiným způsobem, uveďte to prosím do poznámky. 

Kontaktní osoba

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Fakturační údaje

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Doporučení a jiné informace

Invalid Input

Účastníci

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Vaše registrace je platná po obdržení potvrzovacího e-mailu. Účastnický poplatek lze uhradit pouze převodem na účet č. 510 333 999/2700 (UniCredit Bank). Registraci pro videostream lze zrušit nejpozději 4 pracovní dny před konáním akce. K pozdějším zrušením a omluvám z účasti na akci se nepřihlíží.

V případě registrace na live-stream Vám bude 1 pracovní den před akcí zaslán odkaz, jehož prostřednictvím můžete sledovat tematické setkání online. Technické podmínky pro správnou funkci videostream Vám zašleme v textu potvrzovacího e-mailu.