ve spolupráci s MMR pro Vás připravujeme na 13. – 14. března 2024 dvoudenní workshop zaměřený na digitalizaci stavebnictví - především využití metody BIM
Workshop je určen pro cca 100 zástupců z řad veřejných zadavatelů, ale případně i dodavatelů pracujících či majících zájem o realizaci stavebních prací s metodou BIM a zajímajících se o zkušenosti z dané oblasti. Cílovou skupinou jsou primárně osoby připravující zadávací řízení - zakázkáři, investiční technici, právníci, správci majetku, administrátoři, advokáti, příp. zástupci dodavatelů realizujících projekty metodou BIM. 

Harmonogram akce naleznete v příloze tohoto článku.  

Účast na workshopu je bezplatná.
Uzávěrka přihlášek: 29. 2. 2024 
 
Případné ubytování si účastníci řeší samostatně.
 
Více informací a registraci naleznete zde.