Připravované akce

 • Termín konference a tematických setkání

  • Tematické setkání "Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: výpočet, sčítání, vyhrazené změny a aktuální rozhodovací praxe"
  • 9. září 2021 od 14.00 h. do 18.00 h.
  • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

  • již 13. ročník "Velké" říjnové konference AVZ ve Valči (podrobnější informace níže) 
  • 14. - 15. října 2021 
  • Hotel Zámek Valeč, Valeč 1

  • Tematické setkání "Změny kvalifikace v zadávacím řízení i následně po uzavření smlouvy"
  • 2. prosince 2021 od 14.00 h. 
  • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
  více informací
 • Zveme Vás na certifikovaná školení pořádaná CCConsulting s.r.o.

  Zveme Vás na akce pořádané naším partnerem CCConsulting. s.r.o., které naleznete pod odkazem Školení | Česká asociace konzultačních inženýrů (cace.cz)

  Jedná se především o program veřejných certifikovaných školení s názvem „Škola FIDIC“: tj. základní 4 denní školení FIDIC a 3 jednodenní nástavbová.  Zájemci se mohou přihlásit na nejbližší termín:  

  Členové AVZ platí zvýhodněný účastnický poplatek.

  více informací
 • ONLINE semináře AKADEMIE HAVEL & PARTNERS

  Vážení členové AVZ,  dovolte, abychom Vás informovali o nabídce seminářů AKADEMIE HAVEL & PARTNERS. Členové AVZ se mohou seminářů zúčastnit za zvýhodněnou cenu se slevou 25 %. Pro uplatnění slevy prosím uveďte v přihlášce „člen AVZ – sleva 25 %" (naleznete též v benefitních nabídkách v členské části webu). Pořadatel kurzů je oprávněn si tuto informaci kdykoli ověřit. 

  Způsob našeho vzdělávání, aktuálnost, kvalita a vedení kurzů několika špičkovými lektory zůstávají stejné, mění se tedy pouze forma.  Všechny semináře pro Vás budou přenášeny živě z Florentina s maximální technickou profesionalitou a uživatelským komfortem – můžete je sledovat z jakéhokoliv zařízení s internetem. Není třeba nic instalovat, stačí libovolný webový prohlížeč. S přednášejícími můžete v reálném čase komunikovat prostřednictvím chatovacího nástroje. Po skončení semináře Vám zašleme prezentaci a odkaz na záznam videa. 

  Všechny kurzy probíhají tradičně v pátek dopoledne, a to od 9 do 12 hodin.  

  Aktuální nabídku naleznete na Vzdělávací akce | HAVEL & PARTNERS (havelpartners.cz)

  více informací
 • 1

Aktivity AVZ

AVZ uspořádala ve dnech 14. a 15. října 2021 již 13. ročník říjnové konference nazvané

#verejnezakazkyaktualne #konference2021 #AVZ

která se uskutečnila v hotelu Zámek Valeč, Valeč 1, 675 53 Valeč.

Příspěvky prvního dne přednesli zástupci MMR, ÚOHS, MPSV, CRR a zahraniční host (Únie profesionálov verejného obstarávania). 
Příspěvky druhého dne prezentovali zástupci HAVEL & PARTNERS, ČEPS, ROWAN LEGAL, Ürge & Černohlávek a AK Chrenek, Kotrba. 

Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové a předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže doc. JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D. , který účastníkům konference zaslal videopozdrav s úvodním slovem. 

 

AVZ uspořádala svou výroční konferenci Veřejné zakázky v souvislostech #konference2021 #AVZ

Vzhledem k tomu, že nám situace kolem nemoci Covid-19 neumožnila uskutečnit plánovanou dvoudenní konferenci, nahradila ji jednodenní on-line konference. 

 • Livestream z profesionálního virtuálního studia vytvořeného pro potřeby konference AVZ
 • 25. května 2021 od 9.00 h. - 16.00 h.

S problematikou stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky seznámili a nahlédli na ni z různých úhlů pohledu Mgr. Mojmír Florian, ÚOHS, Mgr. Pavel Herman, MMR ČR, Mgr. Ondrej Čurilla z HAVEL & PARTNERS a JUDr. Karel Zuska a Mgr. Jana Kralovianska z HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI.

 • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
 • čtvrtek 9. září 2021 od 14,00 h.
 • 14:00 - 18:00

AVZ uskutečnila svou výroční konferenci Veřejné zakázky v souvislostech #konference2021 #AVZ

Situace kolem nemoci Covid-19 neumožila uskutečnit plánovanou dvoudenní konferenci, nahradili jsme ji proto jednodenní on-line konferencí

 • Videozáznam z Livestreamu z profesionálního virtuálního studia vytvořeného pro potřeby konference AVZ byl vložen na stránkyhttps://live.avzkonference.cz/, kde je bezplatně k dispozici všem účastníkům on-line konference. 
 • Videozáznam bude k dispozici do konání říjnové konference, tedy do 15. října 2021. 
 • V případě, že jste se konference neúčastnili a máte zájem o záznam a prezentace přednášejících, můžete si přístup k záznamu a prezentacím zakoupit prostřednictvím upraveného registračního formuláře registrace k záznamu.

Přejeme příjemné sledování záznamu.

Problematikou provedou a o své zkušenosti se podělí Mgr. Markéta Dlouhá (ÚOHS), Mgr. Markéta Adámková (MMR), Mgr. Adéla Havlová, LL.M. (HAVEL & PARTNERS)

 • on-line setkání - webinář
 • úterý 27. dubna 2021
 • 13:00 - 15:30

Problematikou provedli a o své zkušenosti se podělili Mgr. Mojmír Florian (ÚOHS), Mgr. Eva Faltusová (Česká komora architektů), Mgr. Bc. Libor Novák (Správa železnic, státní organizace), JUDr. Simona Galouskova (Ředitelství silnic a dálnic ČR) aj.

 • on-line setkání - webinář
 • čtvrtek 25. března 2021
 • 13:00 - 15:30
 • možnost objednat si záznam ze setkání 

V rámci on-line setkání prezentovali naši členové, kteří se OVZ již nějakou dobu zabývají a mají chuť se s ostatními  podělit o své praktické zkušenosti z aplikace odpovědného zadávání. O své zkušenosti se s Vámi podělí  Mgr. Jakub Váňa, KÚ Jihomoravského kraje, Mgr. Jan Slezák, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Mgr. Zdeněk Cvejn, Rektorát Univerzity Karlovy, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Povodí Vltavy, státní podnik, JUDr. Simona Galousková, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mgr. Martin Rajman, Česká televize.

 • on-line setkání - webinář
 • středa 27. ledna 2021
 • 13:00 - 16:00

První relevantní a zaručené informace k aplikaci dílčí novely ZZVZ zavádějící principy odpovědného zadávání a inovací do běžné zadávací praxe, které poskytli  Mgr. Pavel Herman (MMR), Mgr. Tomáš Machurek (MT Legal s.r.o.), Mgr. Adéla Havlová, LL.M.  (Havel & Partners) , Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D. (MPSV), Mgr. Daniel Hájek (MŽP) aj.

 • on-line setkání - webinář
 • středa 13.  ledna 2021
 • 13:00 - 15:30

Jak nejlépe zadat VZ na IT? Jaký druh zadávacího řízení zvolit? Na jaké zadávací podmínky nezapomenout? Jakých nejčastějších chyb se zadavatelé VZ na IT dopouštějí?  A jaké jsou vůbec trendy při zadávání VZ na IT? Odpovědi jsme hledali v rámci on-line setkání s našimi přednášejícími.

 • on-line setkání - webinář
 • pondělí 14. prosince 2020
 • 13:00 - 15:00

Koncepce zařazení sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací mezi zásady formulované v rámci § 6 ZZVZ jako povinnost pro všechny zadavatele a všechny veřejné zakázky, jak vyplývá z návrhu dílčí novely ZZVZ v rámci zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností,   je dle názoru AVZ nešťastná a z hlediska zadávací praxe v mnoha případech těžko uchopitelná. Ambicí AVZ je zajistit v této věci příslušnou odbornou diskusi a pokusit se najít konstruktivní řešení prostřednictvím kulatého stolu, kterého se zúčastnili všichni významní aktéři, tj. zástupci MMR, MPSV, ÚOHS, zástupci zadavatelů, auditních orgánů, ale i zástupci  Parlamentu ČR. Akce byla vyhrazena pouze zvaným osobám. 

 • on-line setkání prostřednictvím Webmeeting
 • úterý  3. listopadu 2020
 • 9.30 h. - 11:30 h.