Připravované akce

  • 1
  • 2

Aktivity AVZ

Problematikou Vás provedli Mgr. Tomáš Machurek a Mgr. Darja Kosmáková z advokátní kanceláře MT Legal, s.r.o.

čtvrtek 16. února 2017 od 14,00 h.
hotel Jurys Inn (Sokolovská 11, Praha 8)

Nejstěžejnější fází zadávacího řízení, na níž závisí nejen úspěšnost samotného řízení, ale též úspěšnost výběru dodavatele a samotné realizace veřejné zakázky je příprava zadávací dokumentace. Prezentaci na téma, jak připravit zadávací dokumentaci dle nového zák. č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ"), si připravil tým odborníků ze společnosti MT Legal, s.r.o., advokátní kanceláře.  

Ve své prezentaci se zaměřili především na tato témata:

  • Význam zadávací dokumentace (ZD) a zadávacích podmínek
  • Vymezení pojmů „zadávací dokumentace“ a „zadávací podmínky“ dle ZZVZ
  • Specifika ZD s ohledem na druhy VZ
  • Dostupnost ZD
  • Vysvětlení ZD, změna a doplnění ZD
  • ZD jako součást dokumentace o zadávacím řízení
  • Na jaké zadávací podmínky není vhodné zapomenout a jak a kde je uvést

 

Prezentace k TS zde