Připravované akce

 • 1
 • 2

Aktivity AVZ

Problematikou provedli JUDr. Lenka Matochová (MMR ČR) a RNDr. Ing. Jiří Peterka nebo Mgr. Ing. Vojtěch Kment, Ph.D.
 
čtvrtek 21. února 2019 od 14,00 h.
Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
 
 Tématického setkání se zúčastnilo téměř 140 účastníků. Prezentace jsou k dispozici zde.

Program tematického setkání:

 14.00 – 15.30 JUDr. Lenka Matochová

 • Elektronický podpis v zadávacím řízení 
  • Z pohledu zadavatele
   • Co zadavatel ZŘ musí podepsat 
   • Jaký druh podpisu (zadavatel OVM x neOVM)
   • Jakým způsobem 
   • Zastoupení zadavatele v ZŘ z pohledu elektronického podepisování dokumentů
   • Důsledky toho, když dokument není podepsaný 
  • Z pohledu dodavatele 
   • Může zadavatel vyžadovat elektronický podpis nabídky / dokumentů v nabídce / jiných dokumentů v ZŘ?
   • Jaký druh podpisu dodavateli v ZŘ stačí – podpis vůči veřejnoprávním osobám dle ZSVD
   • Kdo podepisuje – má zadavatel zkoumat oprávnění osoby, platnost podpisu atd.
   • Jak je to s podpisem dokumentů, které dodavatel předkládá v nabídce za druhou osobu či s ní společně 
   • Podpis jiných dokumentů než nabídky 
   • Jak řešit vady podpisů dokumentů předložených dodavatelem 
 • Elektronické dokumenty v zadávacím řízení
 • kopie x originály před uzavřením smlouvy
 • Doklady, u nichž není dodavatel původcem  
 • může dodavatel na základě výzvy dle § 122/3 ZZVZ předložit i jiný doklad, který osvědčuje danou skutečnost, než předložil v nabídce  

16:00 – 16:45 Mgr. Ing. Vojtěch Kment, Ph.D.

 • Elektronické právní jednání ve světle ustanovení NOZ a právních předpisů vztahujících se k elektronické komunikaci a jak se k tomu staví příslušná judikatura

16:45 – 17:30 RNDr. Ing. Jiří Peterka

 • Elektronické podpisy a pečetě ve světle nařízení eIDAS a zákona 297/2016 Sb. 
 • různé druhy elektronických podpisů a pečetí, jejich vlastnosti
 • rozdíl mezi podepisováním a pečetěním 
 • časová razítka, jejich význam a využití
 • uchovávání (archivace) elektronických podpisů
 • co se děje s elektronickými podpisy s plynutím času
 • proč jsou nutná nápravná opatření (a jaká)
 • koncept dlouhodobě ověřitelných podpisů (LTV)

 

Časové rozvržení: 

Před seminářem se uskuteční od 13:00 h. Shromáždění členů AVZ. 

 Jednotlivé příspěvky a diskuse  14:00 - 17:30 h. 
 Coffee break  15:30 - 16:00 h.
 Číše vína   17:30 - 18:30 h.
   
Registrujte se do 14. 2. 2019. V případě naplnění kapacity může být registrace účastníků ukončena dříve. 
 
Poplatky za účast na tematickém setkání:
Členové AVZ mají vstup na seminář pro 1 osobu zdarma a vstup každé další osoby za účastnický poplatek 900,- Kč bez DPH.
Pozor: S ohledem na omezenou kapacitu akce a obvyklý velký zájem o ni je omezen počet účastníků na člena, a sice 1 zástupce člena má účast zdarma, účast dalších 5 jeho zástupců je za vstupní poplatek 900 Kč bez DPH. Vyšle-li člen na TS více svých zástupců, je to možné, avšak tito budou platit již nečlenský vstupní poplatek 1800 Kč bez DPH/za 7. a každého dalšího zástupce člena.
Vstupní poplatek pro nečleny činí 1800 Kč bez DPH / 1 osobu.

Registrace ukončena z důvodu vyčerpání kapacity.