Problematikou provedli Mgr. Adéla Havlová, LL.M., Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. a JUDr. Lukáš Klee,Ph.D., LL.M., MBA.

středa 9. září 2015 od 14,00 h.
hotel Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8

V rámci tematického setkání byla probrána tato témata:

Shrnutí výchozího stavu (Adéla Havlová)

 • úprava změn v současném ZVZ
 • aktuální legislativní stav nového ZZVZ (obecně)

Změny smluv v návrhu nového ZZVZ (David Dvořák)

 • Vyhrazené „změny“ závazku (ve smlouvě)
 • Nepodstatné a přípustné změny (dodatkem)
  • „de minimis“
  • dodatečná plnění
  • nepředvídané situace
  • právní nástupnictví
  • ad hoc posouzení - test Pressetext
 • Změny v JŘBU
  • dodatečné dodávky
  • opční právo

Nutné změny díla a jeho ceny podle odvětvových potřeb a standardů (Lukáš Klee)

 • Změny díla (variace) podle FIDIC
 • Tvorba celkové ceny: Měření versus Paušál
 • Řešení kompenzací (claimů)

Další aspekty provádění změn dle návrhu ZZVZ - výhled do budoucna (Adéla Havlová)

 • uveřejňovací povinnost
 • archivace – lhůta uchovávání dokumentace
 • specifika rámcové smlouvy
 • rizika
  • veřejnoprávní – napadnutelnost, správní delikt; zánik trestnosti
  • soukromoprávní – zneplatnění/zákaz plnění, ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením dle ZZVZ