Přednášející: Mgr. Adéla Havlová, LL.M., AK Havel, Holásek & Partners, Mgr. Pavel Herman, MMR ČR, a Mgr. Darja Kosmáková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Mgr. Jan Bakeš a Mgr. Dana Škeříková, Česká pošta, s.p., Ing. Pavel Antonín Eger, Tender Systems s.r.o. 

úterý 6. září 2016 od 13,00 h.
hotel Jurys Inn (Sokolovská 11, Praha 8)

Cílem tematického setkání bylo seznámit se s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jenž nabývá účinnosti 1. října 2016.

Probrány byly tyto části nového zákona:

  • 13.00 – 14.30 Průběh užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez uveřejnění, zjednodušený režim  (Adéla Havlová)
  • 14.30 – 16.30 Zvláštní postupy, §§ 130 - 150
    • Rámcové dohody (Darja Kosmáková)
    • Dynamický nákupní systém  (Pavel Antonín Eger)
  • 16.30 – 17.15 Postup pro zadání sektorových veřejných zakázek, §§ 151 - 173 (Jan Bakeš a Dana Škeříková)
  • 17.15 – 17.30 Diskuse - pro Vaše dotazy a vyjasnění nejasností bude k dispozici Mgr. Pavel Herman, z MMR

Časové rozvržení semináře:

Zahájení semináře již od 13.00 hodin
 1.  část bloku 13:00 – 15:00 h. 
Coffee break 15:00 – 15:30 h.
 2. část bloku  15:30  17:30 h.
Číše vína  17:30 – 18:00 h.

Registrace ukončena!

Členové AVZ mají vstup pro 1 osobu zdarma a vstup každé další osoby za účastnický poplatek 700,- Kč bez DPH.

Účastnický poplatek pro nečleny činí 1200,- Kč bez DPH / 1 osoba.  

Prezentační materiály dostupné členům na: http://www.asociacevz.cz/prezentacni-a-vzdelavaci-materialy/2120-ts-novy-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-iii-blok