Problematikou provedli JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler / Ing. Stanislav Bogdanov (MMR ČR), Ing. Ondřej Ječný (MV ČR), Ing. Pavel Antonín Eger / Ing. Jan Hrádek (Tender systems s.r.o.), Mgr. Zdeněk Ruchař (Česká televize)

úterý 11. dubna 2017 od 14,00 h.
hotel Jurys Inn (Sokolovská 11, Praha 8)

Program TS:

 • 14.00 – 14.45 h. Povinnost elektronické komunikace v ZZVZ (Vlastimil Fidler / Stanislav Bogdanov)
 • Povinnost elektronické komunikace v zadávacím řízení dle ZZVZ (koho se týká, účinnost, výjimky, způsoby pokrytí)
 • Přechodná ustanovení ve vztahu k elektronické komunikaci (zadávací řízení zahájená před účinností povinnosti elektronické komunikace apod.)
 • Legislativní a technické požadavky na elektronickou komunikaci obecně
 • Elektronická komunikace s ÚOHS 
 • Archivace elektronické komunikace a elektronických nabídek
 • 14.45 h. – 15.30 h. Elektronická komunikace v praxi (P.A.Eger / Jan Hrádek, Tender systems s.r.o.)
 • Technické a legislativní požadavky na elektronický příjem nabídek / žádostí o účast / návrhů a praktické zkušenosti s elektronickým příjmem nabídek
 • Zpracování a podání elektronické nabídky (jak pracujeme s dokumenty, elektronický podpis nabídky - kdo, jak a kde, splnění technických požadavků např. na rozsah el. nabídky, včasné podání elektronické nabídky) 
 • Nezbytná ustanovení v zadávací dokumentaci veřejné zakázky při aplikaci elektronické komunikace  
 • Technické a legislativní požadavky na ostatní komunikaci v zadávacím řízení nezahrnující elektronický příjem nabídek a jejich praktické uchopení (el. podpis dokumentů)
 • Elektronické nástroje podle § 213 ZZVZ (nástroje dostupné v ČR, certifikace shody, způsoby prokázání shody) 
 • 15.30 h. – 16.00 h. – Coffee Break
 • 16.00 h. – 16.45 h. - Elektronická komunikace a rozhodovací praxe ÚOHS (Zdeněk Ruchař, Česká televize)
 • Rozhodovací praxe ÚOHS ve vztahu k elektronickému příjmu nabídek 
 • Rizika elektronické komunikace a doporučení pro jejich eliminaci a právní otázky související s elektronickou komunikací (např. problematika bankovních záruk apod.) 
 • Praktická ukázka podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji 
 • 16.45 h. – 17.30 h. – Elektronická komunikace v NEN (Ondřej Ječný, Ministerstvo vnitra ČR)
 • Praktická ukázka NEN. Jak NEN vypadá, jak se vytvoří a vede případ VZ a především jak se elektronicky přes NEN komunikuje – přijímají nabídky, jak se nabídky elektronicky odesílají zadavateli apod.

MATERIÁLY A PREZENTACE JSOU K DISPOZICI V ČLENSKÉ ČÁSTI WEBU ZDE:

http://www.asociacevz.cz/prezentacni-a-vzdelavaci-materialy/2432-tematicke-setkani-povinna-elektronicka-komunikace