Problematikou provedli Mgr. Ivo Lukš (Centrum pro regionální rozvoj České republiky), Mgr. Martin Hadaš (Masarykova univerzita). Diskuse se zúčastní Mgr. Pavel Herman (MMR)

čtvrtek 7. září 2017 od 14,00 h.
hotel Grandior (Na Poříčí 42, Praha 1)

Obsah tematického setkání:

  1. Problematika dělení a nedělení předmětu veřejných zakázek – zadávání veřejné zakázky na části (Martin Hadaš, Masarykova univerzita)
  2. Praktické otázky k postupu zadavatele v zadávacím řízením u veřejných zakázek rozdělených na části dle ZZVZ a problémy s tím spojené (Ivo Lukš, Centrum pro regionální rozvoj České republiky)
    • Stanovení předpokládané hodnoty a způsobu zadání veřejné zakázky
    • Zahájení veřejné zakázky rozdělené na části, běh a konec lhůty pro podání nabídek u jednotlivých částí, vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek k jednotlivým částem VZ
    • Stanovení kvalifikace a hodnotících kritérií pro jednotlivé části VZ
    • Ukončení zadávacího řízení k VZ rozdělené na části a uveřejňovací povinnosti s tím spojené.

3. Diskuse nad nastíněnými problematickými otázkami s Mgr. Pavlem Hermanem

Časové rozvržení:

Jednotlivé příspěvky přednášejících a diskuze
14:00 - 17:30 h.
Coffee break
15:30 – 15:50 h.
Číše vína 
17:30 – 18:30 h.
Po skončení prezentační části jste srdečně zváni na číši vína.

Registrujte se nejpozději do 1. 9. 2017. V příp. naplnění kapacity může být registrace ukončena dříve!

Členové AVZ mají vstup pro 1 osobu zdarma a vstup každé další osoby za účastnický poplatek 700,- Kč bez DPH.

POZOR: Nově je s ohledem na omezenou kapacitu akce a obvyklý velký zájem o ni, omezen počet účastníků za člena na TS, a sice  1 zástupce člena má účast zdarma a účast dalších 5 jeho zástupců je za vstupní poplatek ve výši 700 Kč. Vyšle-li člen na TS více svých zástupců, je to možné, avšak tito budou platit již nečlenské vstupní poplatky, tzn. 7. a další zástupce člena na TS bude již hradit vstupní poplatek ve výši 1500 Kč bez DPH.

Účastnický poplatek pro nečleny činí 1500,- Kč bez DPH / 1 osoba.