Problematikou provedli Mgr. Pavel Herman (MMR ČR), JUDr. Michal Šilhánek (Public Market Advisory s.r.o.) a Mgr. Ivo Lukš (Centru pro regionální rozvoj České republiky)

středa 28. listopadu 2018 od 14,00 h.
hotel Grandior (Na Poříčí 42, Praha 1)
 
Akce se zúčastnilo 110 účastníků. Prezentace jsou k dispozici v členské sekci webu. 

 Program tematického setkání:

  • 14:00 – 14:50 (JUDr. Michal Šilhánek) Úvod do problematiky zjednodušeného podlimitního řízení – postup dle ZZVZ s poukazem na volnost některých kroků, kterou ZZVZ zadavatelům garantuje a zdůraznění bodů, kde aplikace ZZVZ není zcela jasná
  • 14:50 - 15:40 (Mgr. Ivo Lukš) Zkušenosti a otázky, které vyplynuly v kontrolním mechanismu CRR, příp. doporučení CRR postupu v ZPŘ
  • 15:40 – 16:10 Coffee break
  • 16:10 – 17:00 (Mgr. Pavel Herman) ZPŘ má patřit k procesně jednodušším typům zadávacího řízení – upozornění na momenty, kdy výklad ZZVZ by neměl postup v ZPŘ komplikovat, přesto ve vztahu k nejasným otázkám je třeba doporučit „bezpečnou“ cestu aplikace, případně upozornit na nesprávnou aplikaci, dochází-li k ní v praxi, a dotazy, s nimiž se zadavatelé/poradci ve vztahu k tomuto typu zadávacího řízení obracejí 
  • 17:00 – 17:30 Diskuse