Aktuality

(26.08.2020; Zdopravy.cz; autor: Jan Šindelář) Antimonopolní úřad pojal podezření, že ministerstvo nekupuje registrační značky podle zákona. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil z moci úřední správní řízení s ministerstvem dopravy ve věci nedávno uzavřené smlouvy na dodávku registračních značek. Úřad totiž po prostudování ministerských dokumentů pojal podezření, že ministerstvo nepostupovalo v souladu se zákonem a spáchalo tak přestupek. Informaci dnes deníku Zdopravy.cz potvrdil mluvčí ÚOHS Martin Švanda.


Na zvrácení výsledku výběrového řízení je už nicméně pozdě. „Vzhledem k tomu, že smlouva již byla uzavřena, může být výsledkem správního řízení v případě zjištění přestupku zadavatele pouze uložení pokuty. Nápravné opatření již uložit nelze,“ doplnil Švanda.
Registrační značky bude státu po dalších šest let dodávat společnost Security Paper Mill (SPM) s polským partnerem Utal. Smlouvu obě strany podepsaly koncem července, čímž sdružení vedené SPM obhájilo svou pozici; značky dodává státu už od roku 2017.
Výběrové řízení ale nešlo hladce. SPM podle původního verdiktu výběrové komise skončila až druhá, vítězem ministerstvo nejprve vyhlásilo firmu Eltodo. Ta přišla s cenou 53,4 milionu korun ročně (SPM s cenou 55,15 mil.). Podle písemné zprávy zadavatele bylo Eltodo vyloučeno kvůli nezaokrouhlení ceny na celé koruny (i po zaokrouhlení by bylo nejlevnější). Ze soutěže byli vyloučeni i další čtyři účastníci, tři ze stejných důvodů jako Eltodo, jeden kvůli překročení maximální částky. SPM (Utal) tak zůstala ve hře sama.