Aktuality

(27.08.2020; Ekonomickydenik.cz; autor: Jiří Reichl) Zástupci 36 firem se zúčastnili zahájení tržních konzultací k možnosti jejich zapojení do distribuční sítě pro elektronické dálniční známky. Na místě bylo 7 zástupců firem, zbytek byl připojen přes internet. Dozvěděli se, že Státní fond dopravní infrastruktury jim umožní „e-známky“ prodávat, ale bez marže. Navíc bude dohlížet na objem prodejů. V případě jejich poklesu může vypovědět smlouvu. Další kolo konzultací pokračuje 14. září.
Žádné otázky. Přesto jedna nebo dvě padly. Tak vypadalo včerejší zahájení tržních konzultací o zapojení dalších – výhradně elektronických – prodejců elektronické dálniční známky v sídle Státního fondu dopravní infrasktruktury. Většina – 29 zástupců firem – byla online. Sedm lidí si pak prezentaci SFDI vyslechlo na místě. Prostor pro písemné otázky byl stanoven ode dneška do 8. září. O necelý týden později – tedy 14. 9. – bude další jednání, kde budou jednotlivé dotazy probírány.


Jisté je, že SFDI nehodlá nabídnout možnost provize či odměny za tento prodej. Pokud se firmy rozhodnou prodávat elektronické dálniční známky, nic z toho mít nebudou. Půjde „jen“ o prestiž či o snahu nabídnou svému zákazníkovi možnost pohodlného nákupu, protože v daném systému už má zadané své platební a ověřovací údaje. Jak zjistil Ekonomický deník, lídr v elektronických prodejích – Alza.cz – už elektronickou dálniční známku nabízí. Její marketéři si dokonce dovolili poznámku „Těšíme se“.
Klíčovou roli v celém systému elektronického prodeje dálničních známek má hrát státní e-shop, na němž bude možné provádět i změny registrační značky u známky, která ještě nezačala platit. „Máte možnost si elektronický kupón koupit až 90 dní předem. Může se stát, že se spletete v registrační značce vozidla, nebo si před dovolenou budete muset půjčit jiné auto. Do doby platnosti známky to můžete udělat i den předem,“ upřesňuje business konzultant projektu EDAZ Ondřej Zaoral. To platí i v případě, že si někdo koupí elektronickou dálniční známku na fyzickém prodejním místě, kterých bude více než 300. Veřejnou zakázku na fyzickou distribuci vyhrály státní firmy Česká pošta a síť čerpacích stanic Euro Oil patřící pod Čepro. K potvrzení o pořízení časového kuponu dostaně i kódy, kterými se bude moci přihlásit do státního systému a tam si údaje změnit.
„Cílem je vytvořit systém pravidel a procesů, který umožní volné připojení do distribuční stě každému subjektu, který splní jasně definované a pro všechny stejně platné požadavky,“ uvedl ředitel Státního podniku dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica.
Podle Zaorala mají největší hodnotu ty distribuční kanály, které jsou blízko mobilitě. „Tento komfort vidíme ve dvou uložených datech. Registrační značka a uložená platební metoda. To umožní zrychlit a zpříjemnit nákup. Preference jsou na mobilitní aplikace (MaaS, ticketing, parkování apod.) a telematická řešení ve vozidlech. Další vize spočívá v tom, že auta budou připojená a budou schopna komunikovat se svým okolím a i systémy státu. V případě, že budete využívat elektromobil, tak by mělo auto ideálně umět požádat o odpuštění dálničního poplatku,“ dodal Zaoral. Auta na ekologické alternativní pohony jsou totiž ze zákona zproštěna od povinnosti platit za využívání dálnic.
Právě zástupci firem, které pracují na „telematických řešeních ve vozidlech“ byli přítomni jak v sále, tak online – například Škoda Auto, MTX či MotioWise. Bude proto zajímavé s jakými dotazy se budou na SFDI obracet a co jim zástupci státní firmy odpoví. Mezi dalšími účastníky předběžné tržní konzultace byli například zástupci CCS, Asociace pro elektronickou komerci, Alza.cz, OMV ČR ČSOB a dalších. Otázkou je, kolik firem poté, co jejich zaměstnanci zjistili, že stát jim za prodej známek nenechá žádnou provizi, svůj zájem zachová. Jednou z dalších podmínek, které SFDI včera odhalilo je totiž dodržení minimálního ročního objemu transakcí. Jaká výše to bude, bude předmětem II. kola veřejné konzultace. Dosud však má vedení SFDI za to, že když nebude někým tato hranice splněna, je to důvod pro ukončení spolupráce. Objem obchodů by se měl vyhodnocovat jednou ročně.
Podle zakladatele iniciativy Hlídač státu Michala Bláhy, který se mj. zaměřuje na elektronizaci státní správy, je snaha o zapojení soukromých subjektů do státní distribuce velice dobrou myšlenkou. „Objevili jsme ale problém a to ten, že stát neumí nastavit takové podmínky distribuce, které by umožňovali alespoň nějakou možnost odměny či provize za prodej elektronických dálničních známek, které jsou přímou daní,“ řekl Bláha.
Jiří Reichl