Aktuality

(29.08.2020; Lidové noviny; autor: Martin Shabu)  PRAHA Od prosince z miliardového byznysu spojeného s výběrem mýta vypadla společnost Kapsch. Nahradilo ji konsorcium CzechToll/SkyToll, které staví na satelitní technologii. Jenže tendr ministerstva dopravy i následné posuzování stížností od antimonopolního úřadu provázely chyby. A právě na nich nyní staví Kapsch. Už v květnu, jak zjistily LN, přistála na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) žádost o náhradu škody. „Poškozený uplatňuje nárok na náhradu škody a nárok na zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nezákonným postupem ÚOHS,“ uvedl Kapsch v dokumentu, jehož kopii LN získaly.

Škodu si firma vyčíslila na astronomických 489 milionů korun. „Zahrnuje náklady vynaložené na obranu proti nezákonnému postupu státu, ušlý zisk z provozu stávajícího systému a náhradu nemajetkové újmy,“ vypočítala firma.

Opírá se i o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) z loňského prosince. Ten sice potvrdil, že smlouva, kterou uzavřel stát s konsorciem CzechToll/SkyToll, je platná, zároveň ale otevřel možnost domáhat se náhrady škody.

V prosincovém rozhodnutí NSS totiž uvedl: „Cestou správního soudnictví již není možné poskytnout žalobkyni (společnosti Kapsch) ochranu. Žalobkyně může využít případně řízení o náhradě škody.“

Mluvčí Kapsche David Šimoník LN řekl, že firma brání svoji pozici. „Už několik let tvrdíme, že jsme byli poškozeni na svých právech v souvislosti se zpackaným mýtným tendrem v letech 2017 a 2018,“ napsal obecně LN Šimoník.

Pokračování na straně 7

Dokončení ze strany 1

Firma se cítí poškozená chybným postupem úředníků státu. „Máme proto povinnost vůči akcionářům využít všech zákonných nástrojů k nápravě situace, případně k náhradě vzniklé škody,“ napsal LN Šimoník.

Měl vydat předběžné opatření

Ministerstvo dopravy podle Kapsche uzavřelo smlouvu s vítězem tendru v době, kdy skončila platnost předběžného opatření zakazující podpis nové smlouvy. ÚOHS přitom neudělal administrativní krok v podobě vydání nového předběžného opatření a místo toho prohlásil smlouvu s konsorciem CzechToll/SkyToll za platnou.

NSS tento postup antimonopolnímu úřadu vyčetl. Měl podle něj vydat nové předběžné opatření v okamžiku, kdy první předběžné opatření přestalo platit. Mluvčí ÚOHS se loni bránil tím, že smlouva byla uzavřena bezprostředně poté, co platnost prvního předběžného opatření skončila.

LN zjišťovaly i reakci antimonopolního úřadu. Ten se ale k podrobnějším okolnostem nechtěl vyjadřovat. Potvrdil nicméně uplatnění nároku Kapsch.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v současné době vyřizuje žádost o náhradu škody od společnosti Kapsch podanou na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Úřad má na vyřízení žádosti zákonnou lhůtu, která činí šest měsíců. Žádostí se zabýváme a do jejího vyřízení nebudeme věc blíže komentovat,“ reagoval včera Martin Švanda, mluvčí ÚOHS.

Loni přitom uzavření kontraktu k mýtu bez předběžného opatření okomentoval. „Ve věci došlo k bezprecedentnímu procesnímu vývoji, na který nebylo z naší strany možné reagovat, nicméně jsme učinili interní opatření, aby se taková situace nemohla opakovat,“ uvedl tehdy Švanda. Poukazoval na skutečnost, že ministerstvo dopravy uzavřelo smlouvu s konsorciem CzechToll/SkyToll ten samý den, co se resort od ÚOHS dozvěděl o zamítnutí stížností Kapsche.

Šéf úřadu v nemilosti

ÚOHS se v posledních měsících otřásá v základech. Otevřeně se mluví o nutnosti výměny šéfa úřadu a bývalého poslance ČSSD Petra Rafaje. Jeho odvolání z funkce chce po prázdninách projednat s prezidentem Milošem Zemanem jak premiér Andrej Babiš (ANO), tak šéf koaliční ČSSD Jan Hamáček.

Dlouhodobě antimonopolní úřad čelí podezření z netransparentního rozhodování. Šok vyvolal loňský zásah detektivů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v sídle úřadu a u jeho předsedy Rafaje. Později se přidaly podrobnosti z razie.

Vyšetřovatelé se zajímali mimo jiné o mýtný tendr. Zaujala je schůzka Rafaje se šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem, který se podle nich snažil soutěž ovlivnit. Stejně tak se zajímali i o roli šéfa společnosti Kapsch Karla Feixe, který se setkal s Faltýnkem.

Později deník Právo upozornil, že u Rafaje policie zajistila větší obnos v hotovosti. Při domovní prohlídce policisté zabavili dva miliony korun, jejichž původ nebyl schopen objasnit. Později vysvětloval, že pocházely z úspor a z půjčky, údajně měly být použity na svatbu dcery.

Rafajův konec v čele ÚOHS požadují neziskové organizace i Ústecký a Liberecký kraj.

Podle zákona může předsedu antimonopolního úřadu odvolat pouze prezident na návrh vlády, pokud víc než půl roku nevykonává funkci nebo pokud závažným způsobem narušuje důstojnost funkce a nezávislost a nestrannost úřadu.

Máme povinnost vůči akcionářům využít všech zákonných nástrojů k nápravě situace, případně k náhradě vzniklé škody
DAVID ŠIMONÍK mluvčí společnosti Kapsch

V letech 2007 až 2019 výběr a správu kamionového mýta na českých silnicích zajišťovala firma Kapsch.

Za 11 let se vybralo 90 miliard korun Systém byl založen na mikrovlnné technologii a mýtných branách.

Od letošního ledna mýtný systém provozuje konsorcium složené z firmy SkyToll, která spravuje mýto pro kamiony a autobusy na Slovensku, a české společnosti CzechToll ze skupiny PPF.

Konsorcium zvítězilo se satelitní technologií a cenou 10,75 miliardy korun
za deset let.

Kapsch v květnu uplatnil nárok na náhradu škod ve výši 489 milionů korun Ty požaduje proplatit po Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tendr na nové mýto podle Kapsche provázely nezákonné postupy. Stěžuje si i u Ústavního soudu.