Aktuality

(07.10.2020;Brno.cz) Brněnští radní dnes schválili zahájení zadávacího řízení na projektanta protipovodňových opatření (PPO), a to pro etapu IX, X a XI. Jedná se o úsek od viaduktu na ulici Uhelná po napojení na přerovskou trať.


„Realizace protipovodňových opatření je nezbytná pro další rozvoj města. Nyní hledáme zpracovatele projektové dokumentace pro tři etapy PPO na řece Svratce. Ochrana tu bude zajištěna vybudováním zemních hrází v kombinaci s železobetonovými zdmi. Dále zde budou sníženy břehy a vytvořeny bermy, jejichž součástí budou i stezky pro pěší a cyklisty,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.
Výše zmíněné etapy, jichž se týká projednaný bod:
• Etapa IX Štýřice – poliklinika Železniční
Pravý břeh Svratky mezi železničními mosty budoucího uzlu ŽUB a mostem viaduktu Uhelná. V prostoru se nachází nedokončená stavba polikliniky na Železniční.
• Etapa X Vodařská
Pravý břeh Svratky v úseku od železničního mostu přerovské trati až po železniční mosty budoucího ŽUB.
• Etapa XI Trnitá
Levý břeh Svratky v úseku od železničního mostu přerovské trati přes ulici Kšírovu, Svitavský
náhon až k železničnímu mostu ul. Uhelná. Součástí jsou také částečná protipovodňová opatření na Svitavě.
„V lokalitě u polikliniky Železniční chceme vybudovat park, který bude sloužit jako místo pro rekreaci a odpočinek. Zároveň však při případné stoleté povodni umožní rozliv vody a její zadržení. V současné době řešíme potřebný odkup objektů a pozemků od Správy železnic,“ dodal Petr Hladík.
V rámci projektu se bude rekonstruovat i kmenová stoka, která tímto územím prochází. Zvažovat se bude i její přeložení do nové polohy. Výstavba PPO bude koordinována s projektem přestavby železničního uzlu Brno.
Předpokládané náklady na vytvoření projektové dokumentace, inženýrskou činnost a autorský dozor jsou 27,5 milionu Kč bez DPH. Samotná výstavba PPO se odhaduje na 530 milionů Kč bez DPH. Projekt má na starosti Kancelář architekta města Brna.
Více informací o PPO najdete na webu https://voda.brno.cz/clanek/protipovodnova-opatreni-svratky-a-svitavy.
Bc. Filip Poňuchálek