Aktuality

(07.10.2020;Ostrava.cz ) O realizaci atraktivního projektu výstavby rezidenčního objektu v centru města s parkováním a službami se uchází tři investoři. Reagovali na výzvu, kterou město oslovilo deset zájemců přihlášených v prvním kole.


Do třetího a posledního kola zadávacího řízení, ve kterém již předloží konkrétní cenovou nabídku, postoupily na základě splnění kvalifikace společnosti Hochtief, Sdružení BBB Nové Lauby a Gemo Development. Model participace veřejného a soukromého sektoru, zvolený pro tento projekt, je v České republice realizován poprvé.
„Participace veřejného a soukromého sektoru na tak rozsáhlém projektu, u kterého má město jasnou představu o jeho výsledné podobě, je náročná. Proto jsme zvolili méně obvyklý, třífázový model zadávacího řízení. Před námi je teď závěrečná fáze, v níž vyzýváme tři společnosti, které se přihlásily do druhého kola a splnily kvalifikaci, aby podaly cenovou nabídku. Mají na to zhruba měsíc. Těší mě, že i přes přísně nastavené podmínky projevili vážný zájem tři potenciální a zkušení investoři. Potvrzuje se, že stejně jako město vnímají i oni v Ostravě poptávku po kvalitním bydlení v historicky cenné lokalitě, že oceňují vysoký stupeň připravenosti projektu ze strany města, a že idea jeho společné realizace je pro ně lukrativní," uvedl primátor Tomáš Macura.
K doložení kvalifikačních předpokladů nejpozději do 29. září vyzvalo město všech deset uchazečů, kteří o projekt projevili předběžně a nezávazně zájem v prvním kole. Vedle zákonných podkladů prokazujících splnění základní a profesní způsobilost museli prokázat také technickou kvalifikaci a zkušenosti se stavebními pracemi obdobného významu i s projekty realizovanými v pozici developera. Aby mohli zvážit svůj zájem o podání konečné nabídky, obdrželi od města kompletní projektovou dokumentaci a návrh smlouvy.
„Požadované reference mohlo všech deset zájemců doložit i kvalifikovanými subdodavateli. Je ale pravděpodobné, že nastavené podmínky, jak kvalifikační, tak smluvní, mohly některé zájemce odradit. Pro nás je zásadní chránit zájmy města. S tím souvisí jistota, že zájemce má zkušenosti s podobnými stavbami a umí je vést, i minimalizace rizik v případě komplikací," objasnila náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.
Tři vyzvaní uchazeči mají do 2. listopadu časový prostor pro zpracování a předložení cenových nabídek. Následovat bude jejich posouzení a hodnocení komisí. Smlouva se spoluinvestorem města pro výstavbu atraktivní novostavby domů s byty, podzemním parkováním i obchodními prostory v historickém jádru Ostravy by měla být podepsána ještě letos.
Město prodá zájemci celý pozemek určený k zástavbě, včetně příslušné dokumentace k provedení stavby a pravomocného stavebního povolení, a uzavře s ním smlouvu o smlouvě budoucí na zpětný odkup bytových jednotek a podílu na podzemní garáži. Následně investor postaví celý objekt. Město Ostrava od něj poté odkoupí 31 bytů, 119 parkovacích míst a 17 sklepních kójí. Investorovi zůstane obchodní parter a 54 bytů ve třech vchodech včetně souvisejících parkovacích míst a sklepních kójí.
„Tento model je výhodný pro obě strany. Stavbu zajistí soukromý investor a město si zachová kontrolu nad tím, co v chráněné památkové zóně vyroste. Místo nevzhledné proluky bude hned vedle hlavního náměstí stát budova s vysokou architektonickou hodnotou, která do centra přivede nové rezidenty, a tak ho oživí, zároveň napraví urbanistickou strukturu města," doplnila náměstkyně Zuzana Bajgarová.
Se zahájením výstavby podle dokumentace společnosti znamení čtyř – architekti se počítá na začátku příštího roku, dokončena by měla být v roce 2023. Pro realizaci projektu již bylo vydáno stavební povolení. Ještě do konce letošního roku probíhá na pozemku záchranný archeologický výzkum.
Novostavba o pěti nadzemních podlažích ve tvaru uzavřeného nepravidelného lichoběžníku bude složena z pěti bloků, v nichž bude 85 bytových jednotek a velkokapacitní podzemní parkování. Disponovat bude byty od 1+KK až po 4+KK, u některých bude i pobytová střešní terasa. Zastřešena bude vegetačními plochými střechami. U parteru se předpokládá částečné využití jak pro bydlení, tak pro nebytové prostory. Vnitřní prostory bloku oživí ozeleněné atrium. Parkovací kapacita je řešena podzemními garážemi o dvou a půl podlažích s celkovým počtem 173 parkovacích stání, z nichž bude 84 určeno pro rezidenty a 89 pro veřejná stání.
Rezidenční projekt Nové Lauby s atraktivním bydlením vyroste v městské památkové zóně na jedné z nejlukrativnějších parcel, v současné proluce mezi ulicemi Muzejní, Velká, Dlouhá a Pivovarská, v historickém jádru centrálního městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Historicky byla současná proluka zastavěna blokovou zástavbou, zbouranou kvůli jejímu špatnému technickému stavu v 60. letech minulého století.