Aktuality

(25.11.2020; Byznysnoviny.cz) Zakázka na dvacítku velitelsko-štábních a spojovacích vozidel Pandur se české ekonomice vyplatila. Přímé náklady na zakázku byly 1,6 miliardy Kč, v řetězci dodavatelů ale vznikla hodnota 5 miliard Kč. Zakázka také vygenerovala pro české zaměstnance práci, která se dá přepočíst na zaměstnání pro 800 kvalifikovaných lidí na jeden rok. Případ Pandurů dokazuje, že vyzbrojovací zakázky Ministerstva obrany, pokud je plní český průmysl, představují vynikající ekonomický stimul.

Zjistila to analýza poradenské společnosti EY aktuálně zpracovaná pro průmyslově-technologický holding CSG. Do něj patří i výrobce Pandurů, kopřivnická společnost Tatra Defence Vehicle (TDV).

Ta je nositelem licence na vývoj, výrobu a prodej vozidel Pandur II 8×8 CZ získané od původního zahraničního výrobce, španělské společnosti GDELS, která je evropskou dcerou americké GD Corporation.

Jedná se o potvrzení skutečnosti, že přenos moderní obranné technologie do ČR se vyplácí nejen soukromým firmám, ale i celému státu.

„Díky případové studii projektu Pandur jsme získali objektivní obraz, jak velký přínos má obranný průmysl pro naši ekonomiku. Nejedná se pouze o multiplikační ekonomické efekty, ale především se jasně ukazuje, že armádní zakázky se pozitivně odráží na zaměstnanosti a v neposlední řadě i domácích investicích do vědy a výzkumu,“ uvedl místopředseda představenstva skupiny CSG Miroslav Dorňák.

Právě tato témata pokládáme v rámci současných politických diskusí o rozpočtu Ministerstva obrany za velmi důležitá. Případ pandurů bezesporu dokládá, že chystané zakázky, třeba projekt nových pásových bojových vozidel, mohou být obrovským stimulem pro celou českou ekonomiku,“ pokračoval Dorňák.

Multiplikátor hodnoty zakázky na dvacítku Pandurů v technologicky náročných verzích, které byly vyvinuty a vyrobeny převážně českým průmyslem, dosáhl dle EY hodnoty 3,2. To znamená, že 1 Kč vynaložená na zakázku v české ekonomice vygenerovala 3,2 Kč v navazujících odvětvích.

Zakázka byla plněna od roku 2017 do roku 2020. Za tu dobu společnost TDV, dodavatel Pandurů, odvedla do státního rozpočtu na daních či odvodech 402 miliónů Kč. Přímé náklady na zakázku v české ekonomice byly 1,6 miliardy Kč, nebyly započítány náklady na plnění zakázky v zahraničí.

Analýza dále zjistila, že zakázka přinesla v souhrnu práci, která se dá přepočítat na zaměstnání pro 800 lidí po dobu jednoho roku. Většina z toho připadá na konto řady dodavatelů z českého průmyslu, mezi nimi společností Colorlak, Interlink CS, Optokon, Ray Service či Retia.

„Díky zapojení českých firem do dodavatelského řetězce zůstalo přibližně 80 procent vynaložených nákladů zakázky v ČR. Navíc je obrovským přínosem, že Pandury můžeme díky referenčnímu projektu pro domácí armádu úspěšně nabízet v zahraničí,“ řekl Tomáš Mohapl, generální ředitel společnosti TDV.

 

Analýza upozorňuje na celou řadu dalších pozitivních efektů zakázky. Výroba strategicky důležitého typu vojenské techniky AČR probíhá na českém území. Při vývoji a testování vozidel probíhala úzká spolupráce s vojenskými technickými ústavy.

V procesu zakázky se podstatně zvýšilo know-how a vzdělanostní úroveň zaměstnanců, kteří na zakázce pracovali.

A konečně díky referenční zakázce pro domácí armádu může domácí podnik úspěšně usilovat o exportní projekty, což se potvrdilo v podobě zakázky na dodání vozidel Pandur pro ozbrojené síly Indonésie.

„Zakázka na moderní pozemní techniku, pokud se vyrábí v Česku, znamená pro armádu jistotu domácího dodavatele a pro celou ekonomiku zisk. Doufáme, že tento argument bude hrát roli v současných diskusích o armádních projektech a rozpočtu na obranu, které se vedou na parlamentní půdě i v české bezpečnostní komunitě,“ uzavřel Mohapl.

Přehled vybraných dodavatelů z českého průmyslu

· AKERMANN ELECTRONIC, Praha (speciální IT technika pro nástavbovou část a pracoviště štábu),

· B.O.I.S. FILTRY, Blansko (prostředky modulárního maskování),

· Colorlak, Staré město (speciální nátěrové hmoty)

· INTERLINK CS, Praha (komunikační systémy platformy Harris pro nástavbovou část).

· Letecké přístroje Praha, Praha (vnitřní komunikační a diagnostické přístroje),

· Meopta Systems, Přerov (integrované přístroje pro denní a noční vidění),

· OPTOKON, Jihlava (datové sítě pro nástavbovou část, optické prvky kabeláže),

· Ray Service, Staré Město (dodávka kabeláže do vozidel),

· RETIA, Pardubice (kompletní architektura, design a výroba nástavby vozidel),

· URC Systems, Prostějov (modulární rušičky, výsuvné anténní systémy),

· Vojenský technický ústav pozemního vojska, Vyškov (filtrační a ventilační zařízení, dodávka

elektrocentrál, komplexní zkoušky vozidel),

· Vojenský technický ústav výzbroje a munice, Slavičín (lafeta pro zbraně),

· Vojenský výzkumný ústav, Brno (přídavná balistická ochrana, sedačky osádky, systémy

utajovaného přenosu dat).