Aktuality

 (01.12.2020 Ceskenoviny.cz) Praha - Poslanci by se dnes měli zabývat předlohami, které jim vrátil Senát. Patří k nim nová odpadová legislativa a vodní novela proti suchu, kterou by senátoři chtěli zjednodušit obnovu koryt malých toků. Prosincová schůze dolní komory začne odpoledne.

Program jednacího dne se může změnit.
V případě nového odpadového zákona, který posouvá konec skládkování o šest let na rok 2030, chce Senát zejména odsunout o rok jeho účinnost. Podle senátorů nejsou dostatečně připraveny prováděcí předpisy, což by mohlo po konci letoška způsobit chaos v nakládání s odpady.
Různé úpravy žádá horní komora i v dalších souvisejících předlohách. Novelu, která má stanovit minimální počet sběrných míst na obaly, zcela odmítl. Podle kritiků by předloha fakticky zachovala monopol jedné z obalových společností.
Poslancům se k opětovnému projednání vrátila také třeba novela proti praní špinavých peněz. Senátoři chtějí, aby žadatelé o dotaci či veřejnou zakázku z řad zahraničních i českých firem uváděli údaje o jejich skutečných majitelích a aby to úřady ověřovaly.