Aktuality

K letošním 15. narozeninám AVZ bychom jí rádi darovali slogan – něco, co ji vystihuje, popisuje, popř. co v nás AVZ evokuje.

Rozhodli jsme se v této souvislosti dát příležitost Vám všem, členům i nečlenům AVZ, našim příznivcům i partnerům, a vyhlásit veřejnou soutěž.

Veřejnou soutěž o nejvhodnější, nejvýstižnější, nejnápaditější slogan AVZ

 

Pokud máte chuť a nápad, stačí jen poslat svůj návrh e-mailem k nám do AVZ.

Všechny návrhy na slogan AVZ budou zaznamenány a střeženy do příštího úterý 25. 5. 2021; tato soutěž bude probíhat i během on-line konference „Veřejné zakázky v souvislostech" #konference2021 #AVZ.

V odpoledních hodinách pak bude soutěž moderátorem konference ukončena (cca ve 13.30 hod.) a návrhy nového sloganu budou uveřejněny. Poté budou mít možnost všichni účastníci konference o návrzích hlasovat a v úplném závěru konference bude představen vítězný návrh.

Autor vítězného návrhu od nás následně obdrží „15letý dárek“.

(Poznámka: odměnou bude luxusní zlatavý mok určený k domácímu či společenskému použití, kterýžto bude spolu s hřejivým pocitem autora z dobře odvedené práce ztělesněním ocenění a odměny autorovi za udělení licence AVZ ke sloganu pro výhradní a časově neomezené použití).

Máte-li zájem účastnit se soutěže, respektujte, prosím, níže uvedená pravidla:

  • Účastníci soutěže zasláním svého návrhu souhlasí s uveřejněním návrhu sloganu včetně jména autora v rámci on-line konference AVZ konané dne 25.5. t.r., jakož i s jeho užitím na webových stránkách AVZ, popř. na sociálních sítích AVZ či v dalších propagačních materiálech AVZ. AVZ předpokládá hlasování o cca 10ti návrzích a uveřejnění max. 5 nejlepších návrhů zde popsaným způsobem.
  • Autor vítězného sloganu uděluje, a to již zasláním návrhu sloganu do soutěže, výlučné oprávnění AVZ slogan bezplatně a časově neomezeně používat v rámci své propagace v marketingových materiálech či pro své další potřeby spojené s rozšiřováním povědomí o AVZ.
  • Soutěže se mohou zúčastnit účastníci ze členských i nečlenských organizací AVZ. Účastníkům doporučujeme zaslat spolu s návrhem i své kontaktní údaje pro potřeby vyhodnocení soutěže a kontaktování vítěze.
  • Účast na konferenci, v jejímž závěru budou vyhlášeny výsledky soutěže, není podmínkou účasti v soutěži.
  • Přijímány do soutěže nebudou návrhy obsahující vulgární či jinak nevhodná slova či slova obdobného typu neslučující se s posláním AVZ. 

Těšíme se na Vaše návrhy

AVZ