Aktuality

(15. 5. 2022; zdroj Úvod - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)) Vláda České republiky na svém jednání dne 11. května 2022 schválila svým usnesením č. 375 strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030.

Strategie elektronizace veřejných zakázek na období let 2022 až 2030 se stane novým strategickým dokumentem vlády ČR pro zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesů zadávání veřejných zakázek.

Celý text dokumentu naleznete pod odkazem zde MMR (portal-vz.cz)