(6. 9. 2022) Představujeme Vám materiál zpracovaný kolektivem Pracovní skupiny AVZ pro Veřejné zakázky ve stavebnictví obsahující zatřídění změn závazků ze smluv na veřejné zakázky pod konkrétní ustanovení  § 222 ZZVZ. Součástí dokumentu je i preambule popisující záměr příslušného materiálu, kterou níže citujeme.  Materiál je přílohou tohoto příspěvku. 

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout zadavatelům ucelený, avšak nikoliv zcela vyčerpávající pohled na problematiku zatřiďování konkrétních změn závazku ze smlouvy (či kategorií změn) pod jednotlivá ustanovení § 222 ZZVZ, a to včetně příkladů ze zadavatelské praxe veřejných zakázek ve stavebnictví. Jedná se tedy zejména o orientační pomůcku pro zadavatele, kteří se s její pomocí mohou snadněji vyznat v problematice změn závazků ze smlouvy při realizaci svých stavebních záměrů.

Ve vztahu k příkladům a kategoriím uvedeným v tomto dokumentu je však současně třeba vždy vycházet z konkrétních okolností, které potřebu změny závazku vyvolaly a tyto okolnosti při svých úvahách o správném zatřídění změny závazku ze smlouvy zohlednit. Dokument může současně sloužit jako určitý návod pro zadavatele, jak ke změnám závazku ze smlouvy přistupovat a jakým způsobem a kdy je možné jednotlivá ustanovení prakticky využívat.

Dokument je výstupem z odborné diskuze vedené k tomuto tématu kolektivem Pracovní skupiny Veřejné zakázky ve stavebnictví v rámci Asociace pro veřejné zakázky, přičemž uvedené příklady nejsou pro zadavatele jakkoli závazné a není možné se na ně závazně odvolávat v případě, že daný postup zadavatele inspirovaný zatříděním změny závazku ze smlouvy dle tohoto dokumentu bude shledán orgánem dohledu, jiným kontrolním či auditním orgánem za rozporný se ZZVZ, nebo v případě, kdy se příslušný orgán se zatříděním změny závazku ze smlouvy dle tohoto dokumentu neztotožní.