(12. 12. 2022; zdroj Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek | Společné stanovisko ÚOHS a MMR k výkladu „stáří“ referenčních zakázek (uohs.cz)) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem pro místní rozvoj zaujaly společné výkladové stanovisko k problematice výkladu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který stanovuje „stáří“ referenčních zakázek.


Zatímco zákon jednoznačně stanovuje, že zadavatel může požadovat referenční zakázky dokončené až 5 let nebo až 3 roky před zahájením zadávacího řízení, nejasnosti však mohly panovat ohledně konce této doby. Obě instituce se v této otázce shodly na širším výkladu zákona a je podle nich možné předkládat i referenční zakázky, které byly dokončeny až po zahájení zadávacího řízení.
 
Text stanoviska naleznete pod výše uvedeným odkazem nebo v příloze tohoto příspěvku.