Aktuality

(05.03.20021; Nasregion.cz; autor: Jan Štoll) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje vstup Městyse Suchdol do Vodohospodářské společnosti Vrchlice Maleč. Ten spočívá v převodu majetku a peněz městyse na vodárnu, výměnou za akcie vodárny. Suchdol při tom zřejmě postupoval v rozporu se zákonem, hrozí mu pokuta v řádech milionů. Zastupitelé městyse Suchdol schválili na konci roku 2020 převod majetku za 22,9 milionů korun a dalších více než 2 milionů korun na vodárnu Vrchlice Maleč. Za to má městys dostat akcie vodáren ve stejné hodnotě.

(05.03.2021; EPravo.cz; autoři: Mgr. Eva Burdová, Mgr. Milan Šebesta, LL.M.(MT Legal))  Proces výstavby ovlivňuje řada okolností, které mohou realizaci díla, konkrétně stavby, ztížit či zcela znemožnit. V tomto dvoudílném článku se zaměříme na právní možnosti řešení vlivu nepříznivých klimatických podmínek na sjednanou dobu plnění, jaké možnosti dává smluvním stranám zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a jaké jsou odlišnosti u smluv, které byly uzavřeny na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Problematika související se ZZVZ bude obsahem druhé části článku.

(04.03.2021; Zdopravy.cz) Vítězné sdružení, které mělo být podle antimonopolního úřadu vyloučeno, bylo ve čtvrtmiliardovém tendru o zhruba milion korun levnější. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutoval Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje padesáti tisíci korunami za způsob, jakým vybrala pro stavbu obchvatu Mariánských Lázní sdružení firem Silnice Topolany a Petrom stavby. Podle antimonopolního úřadu měli silničáři vítězné sdružení vyloučit kvůli nesplnění podmínek.

(02.02.2021; EPravo.cz; autor: Mgr. Vojtěch Vávra)  Několik zajímavých rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jeho předsedy z posledního roku a půl, která se týkají výkladu a užití § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli při objasňování a doplňování dokladů, přináší zajímavé (ale i staronové) závěry k aplikaci předmětného ustanovení. Vzhledem k tomu, že odst. 2 tohoto ustanovení povoluje doplnění dokladů i po uplynutí lhůty pro podání nabídek, není překvapivé, že jsou podávány návrhy na přezkoumání postupů zadavatelů při využití této možnosti vůči dodavatelům. Situací, při kterých může být § 46 využit, je velké množství, a proto je potřeba brát zřetel na odlišnosti konkrétních případů.

(02.03.2021; Tydenikhrot.cz; autor: Petr Weikert) Kvůli kvótám na české potraviny se předseda ÚOHS obrací na Senát. Má vrátit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dobrou pověst. Postu předsedy se ujal poté, co kvůli podezřením spojeným s kauzou mýta rezignoval jeho předchozí předseda Petr Rafaj. Petr Mlsna stihl vyměnit členy rozkladových komisí, chce zrychlit rozhodování a zvýšit transparentnost úřadu. Na druhé straně se ještě před výběrovým řízením, ve kterém nakonec uspěl, sešel s prezidentem Milošem Zemanem a získal jeho doporučení. Také snahy protikorupčních organizací o to, aby se úřad rozdělil, nemají v jeho uších ohlas. Vše ale nasvědčuje tomu, že za Petra Mlsny nebude o velké případy nouze. Jeho úřad už prověřuje podezřelé státní nákupy v nouzovém stavu.

(01.03.2021; Portalpromestaaobce.cz) 

Počátkem roku 2022 ČTÚ vyhlásí otevřené výběrové řízení na držitele poštovní licence

S předsedkyní Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hanou Továrkovou jsme hovořili o chystaných změnách a krocích, které k nim povedou. ČTÚ plní vůči poskytovateli poštovní služby roli regulátora dle zákona č. 29/2000 Sb. o poštovních službách. Hlavním úkolem ČTÚ je zajistit poskytování základních služeb v souladu s požadavky zákona.

(23.2.2021; ČT24 web - Regiony) Firma Tenza, která staví horkovod z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic, vyhlásila úpadek, ČTK to zjistila z insolvenčního rejstříku. ČEZ proto plánuje, že na dokončení projektu za více než 1,4 miliardy korun vypíše nové výběrové řízení. Potrubí horkovodu, který bude teplem zásobovat část Českých Budějovic, má být dlouhé 26 kilometrů. Tenza zatím ČEZu předala patnáct kilometrů, potvrdil mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták. Společnost nedokončí ani výměnu parovodu za horkovody v Brně.

(23.2.2021; Denik.cz - Pražský deník)Praha letos vypíše přes šest desítek veřejných zakázek v hodnotě nad dvacet milionů korun. Souhrnná hodnota městem zveřejněných tendrů většího rozsahu je více než pět miliard korun. Seznam je rozšířený o investice do sedmi staveb, u kterých je „v běhu“ zadávací řízení na zhotovitele už z minulého roku.  První desítce akcí s nejvyšším rozpočtem vévodí dostavba a rekonstrukce Průmyslového paláce za více než dvě miliardy korun, což je právě případ loni započaté zakázky. Rozpočty v řádu stovek milionů korun pak mají třeba protipovodňová opatření v Karlíně, výstavba základních škol v Kolovratech a Šeberově, silničního obchvatu poblíž Kyjí nebo lávky Holešovice – Karlín (HolKa). Více než polovina na seznamu uvedených připravovaných investic míří do oblastí pozemních nebo dopravních staveb.

(23.2.2021; E-news.cz; autor: Laura Feketeová) Hodnota zadaných veřejných zakázek z oblasti marketingové komunikace v loňském roce dosáhla celkem 1,564 miliardy korun. Vyplývá to z každoročního výzkumu Asociace komunikačních agentur a Asociace public relations. Je to o 558 milionů korun méně než v roce 2019. Počet zakázek se meziročně mírně navýšil, a to ze 702 na 723. Z oznámených zakázek došlo ke zrušení každé deváté, což je o 2,5 procenta méně než předloni. Objem zadaných veřejných zakázek v České republice tak dosahuje podílu pouze 1,25 procenta z celkových investic v reklamě. V ostatních evropských zemích přitom v průměru činí zhruba patnáct až dvacet procent.

(19.02.2021; Idnes.cz) „Je potřeba to říct nahlas: nová krajská nemocnice ve Zlíně Malenovicích nebude.“ Kdo je autorem tohoto výroku pro Deník? Martin Šamaj z týmu čtyř sdružených firem, který vyhrál tendr na dodavatele projektové dokumentace na novou krajskou nemocnici. Ten ale minulý týden zrušila Rada Zlínského kraje, a dá se tedy předpokládat, že stejně dopadne i celý investiční záměr, v němž se cena nového zdravotnického zařízení měla vyšplhat až na osm miliard korun. Rozhodovat o tom ale má krajské zastupitelstvo až na svém dubnovém zasedání.