Aktuality

(20.08.2020; Lupa.cz; autor: Jan Sedlák) Huawei nedávno vyhrálo tendr pro pět nemocnic v Pardubickém kraji, nově se rozšiřuje také v tom Středočeském.
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav (Klaudiánova nemocnice), která spadá pod Nemocnice Středočeského kraje, je další veřejnou zdravotnickou institucí, která nakoupila IT techniku od čínské společnosti Huawei. Firma uspěla prostřednictvím svého nejsilnějšího zdejšího enterprise partnera Altepro Solutions (dříve Huatech) díky splnění technických požadavků a nejnižší nabídnuté ceně ve dvou veřejných zakázkách. Huawei v Mladé Boleslavi zabodovalo v první fázi zhruba před rokem, když za 4,37 milionu korun bez DPH vyhrálo tendr na zajištění dostupnosti a bezpečnosti nemocničního ICT.

Objem zakázek, které veřejní investoři zadali stavebním firmám, letos do konce července meziročně klesl o 0,4 procenta na 123,2 miliardy korun. Počet se zvýšil o 17 procent na 2688. Největším zadavatelem byla Správa železnic se zakázkami za 25,9 miliardy korun. Hodnota nově vypsaných zakázek vzrostla téměř o třetinu, uvedla společnost IS. Z firem získal nejvíce zakázek Strabag, který samostatně vyhrál 124 tendrů za 4,35 miliardy korun.

(20.08.2020; Hospodářské noviny) Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost automobilky Škoda Auto, která nesouhlasila se zrušením zakázky na auta s pohonem 4x4 pro bezpečnostní sbory. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o zrušení tendru za 250 milionů korun rozhodl v roce 2018, protože požadavky stanovené ministerstvem vnitra zvýhodňovaly Škodu Auto před jinými uchazeči. Škoda byla jediným a zároveň vítězným uchazečem v tendru.

 

(20.08.2020; Lidové noviny; Autor: Jan Sedlák) Skoro až komediální příběh o tvorbě e-shopu pro elektronické dálniční známky, které budou platit od začátku příštího roku, nakonec možná spěje ke šťastnému konci. Státní fond dopravní infrastruktury totiž na konec srpna svolal komerční provozovatele e-shopů ke konzultaci s tím, že by stát rád elektronické viněty prodával přes elektronická tržiště. Národní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla dodal, že cílem státu je „co nejvíce prodávat přes e-shopy“. Řidiči si tak možná budou moci elektronickou dálniční známku pořídit třeba na Alze či u jiného oblíbeného prodejce. Toto propojení veřejné a soukromé sféry by se mělo objevovat mnohem častěji. Jak známo, státu projekty kolem IT vůbec nejdou.

(20.08.2020;hlidacipes.org;Autor: Robert Břešťan) ANALÝZA. Nezaměstnanost v Česku ze svých původně takřka nulových hodnot postupně roste, hlavní dopad krize způsobené zastavením ekonomiky v době koronakrize se teprve čeká. Podle studie, kterou si zadalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, by zejména malým lokálním firmám pomohlo více zakázek z veřejných peněz. Jen samotný objem peněz ale není všechno.
Pokud budou veřejné investice rozumně nastavené a zacílené, měly by skutečně pomoct utlumit negativní dopad Covidu na tuzemskou ekonomiku. Ten je zatím poněkud skrytý.

(18.08.2020; EPravo.cz; Autor: Mgr. Lenka Lelitovská, MT Legal)Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v § 79 odst. 1 (druhá věta) stanoví, že „zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky“.  Zadavatel se tedy v průběhu zadávacího řízení může zabývat zájmy účastníků zadávacího řízení (zpravidla bude posuzováno u vybraného dodavatele), které by mohly ovlivnit plnění zadávané veřejné zakázky[1].

(19.08.2020; Zdopravy.cz; autor: Jan Šindelář) Dráhy chtějí v elektrických jednotkách Panter měřit spotřebu elektřiny. Dodavatele zařízení ale nenašly. České dráhy pokračují v osazování svých elektrických hnacích vozidel měřáky spotřeby trakční elektřiny. Jejich poslední dva pokusy ale zatím nebyly úspěšné. Tendry na osazení jednotek skupiny Panter (řady 650, 640 a 660/661) a lokomotiv 380 musely být zrušeny pro nezájem dodavatelů.

„Další postup bude předmětem interních jednání v příštích dnech,“ uvedla mluvčí dopravce Gabriela Novotná. Dráhy poptávají jen část prací, které jsou obdobou zřízení odběrného místa v domě či bytě. Samotnou měřicí, řídicí a komunikační jednotku (stručně elektroměr) doplní dodavatel elektřiny, tedy Správa železnic.

„České dráhy prioritně montují měřáky na vozidla s hospodárnou regulací a s rekuperací, kde jsme přesvědčeni, že při účtování podle skutečné spotřeby dosáhneme příznivějších výsledků v nákladech na energii,“ doplnila Novotná.

V současné době mají dráhy měřením spotřeby elektřiny vybaveno 110 lokomotiv a jednotek, například řady 150.2, 151, 362, 471 a další. Dalších 116 vozidel je na montáž měřicích jednotek připraveno (jsou vybaveny odběrným místem). Další na řadě mají být právě pantery. České dráhy mají celkem přibližně 450 elektrických lokomotiv a jednotek.

(18.08.2020; Archiweb.cz) Praha – Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) vyhlásil veřejnou zakázku na zpracování koncepční studie úprav veřejných prostranství v dejvickém vysokoškolském kampusu. Cílem je navrhnout úpravy areálu tak, aby byl přístupnější a pohodlnější pro studenty i ostatní obyvatele Prahy. Studie by měla být hotová v dubnu 2021. IPR to dnes uvedl na svém webu.

(18.08.2020; Zdopravy.cz; Autor: Jan Šindelář) Dostavba dálnice D3 k rakouským hranicím se výrazně přiblížila, stavět se má od příštího roku. Dostavba dálnice D3 k rakouským hranicím se výrazně přiblížila. Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo tři tendry na projektanty zbylých úseků od Třebonína k Dolnímu Dvořišti, konkrétně jde o zhotovení zadávací dokumentace stavby a autorský dozor. První tendr na stavební firmu by měl být vypsán ještě letos.

(18.08.2020; Denik.cz) Liberecký kraj se připojí k návrhu Ústeckého kraje na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje. Výzva, která poputuje vládě, požaduje také systémové reformy rozhodovacích mechanismů antimonopolního úřadu. Rafaj svými rozhodnutími kraji škodí a má prý moc pravomocí. Dočká se kraj jeho odvolání?

(17.08.2020; Idnes.cz; Autor:Gabriela Volná Garbová) Znalecký posudek ohledně zřícení stropů v jablonecké škole v listopadu 2018 odhalil pochybení u stavební firmy, projektanta i technického dozoru.
Už více než rok drží před zhroucením střední školu v Podhorské ulici v Jablonci nad Nisou ocelové vzpěry. 18. listopadu 2018 se zde při rekonstrukci zřítily stropy. Cena za opravy a vybudování Centra odborné vzdělanosti se tak z původních zhruba 100 milionů korun vyšplhala na zhruba dvojnásobek.

(17.08.2020; Era21) Typickým zástupcem veřejného sektoru, ve kterém probíhá společensky významná stavební činnost, jsou vysoké školy. Když jsme před sedmi lety uspořádali anketu, kde jsme se ptali zástupců vybraných univerzit na názor na architektonické soutěže, setkali jsme se převážně s negativním postojem zdůvodněným finanční a časově-organizační náročností soutěží a (domnělým) rozporem soutěžního řádu ČKA s tehdy platným zákonem o veřejných zakázkách. V té době akademické instituce soutěže až na výjimky nevypisovaly. V posledních letech se situace částečně změnila, některé školy soutěže o návrh zorganizovaly, ale rozpaky nad jejich účelností leckde zůstaly.

(17.08.2020; Ekonomickydenik.cz) Nejvyšší kontrolní úřad prověřil péči o silniční a dálniční mosty v ČR od roku 2014. Kontrola ukázala, že stát nemá přehled, v jakém stavu mosty skutečně jsou. Neexistuje ani jednotný systém pro evidenci stavu mostů, plánování jejich oprav a objemu financí, které jsou na ně potřeba. Údržba mostů je v řadě případů nedostatečná a opravy se často odkládají. Postupné chátrání některých mostů pak může vést až k nákladným rekonstrukcím nebo stržení mostu a stavbě nového. Při současném tempu oprav a rekonstrukcí nelze očekávat, že v dohledné době dojde k výraznému zlepšení.

V ČR je celkem přes 17,5 tisíce silničních a dálničních mostů. Mosty na dálnicích a silnicích I. třídy jsou majetkem státu, mosty na silnicích II. a III. třídy vlastní kraje. Jak vyplývá z podkladů od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ve špatném až havarijním stavu je téměř 500 mostů vlastněných státem a 3 000 mostů v majetku krajů. Stav mostů se přitom nedaří dlouhodobě zlepšit.

Systém péče o mosty v ČR podle kontrolorů nefunguje tak, jak by měl. Ministerstvo dopravy (MD) nemá žádnou analýzu stavu mostů a péče o ně. Od roku 2007 má MD ze zákona povinnost vést centrální evidenci pozemních komunikací, dosud ale nevydalo ani příslušný prováděcí předpis. Už v roce 2007 přitom utratilo 2,7 milionu korun za návrh vyhlášky a vytvoření internetové aplikace. Vyhlášku ale nevydalo a aplikaci nevyužilo. Jednotný systém, který by obsahoval přesné informace o stavu mostů a jejich závadách, stále neexistuje.

Podkladem pro plánování údržby a oprav mostů by měly být jejich odborné prohlídky. Kontroloři prověřili 27 dálničních a silničních mostů a zjistili, že prohlídky nebyly v pořádku ani u jednoho. ŘSD nezajistilo jejich provádění v předepsaných lhůtách a termínech, dokončovány byly i s několikaletým zpožděním, zprávy z nich obsahovaly rozpory v údajích a v některých případech dokonce neodpovídaly skutečnému stavu mostů. Ministerstvo dopravy navíc v letech 2014–2019 neprovedlo žádnou kontrolu zaměřenou na prohlídky, evidenci nebo údržbu mostů.

ŘSD podle kontrolorů mosty řádně neudržovalo a včas neopravovalo většinu z kontrolovaných mostů. Dlouhodobě neřešilo závady, na které upozornily prohlídky, a odkládalo doporučená opatření. Stav mostů se kvůli tomu postupně zhoršoval až do té míry, že některé z nich už bylo nutné strhnout a postavit mosty nové.

ŘSD také chybovalo při zadávání veřejné zakázky na řešení havarijního stavu mostu na dálnici D1. Zakázku za téměř 52 milionů korun zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění v rozporu se zákonem. Havarijní stav mostu totiž vznikl kvůli zanedbané údržbě a odkládání oprav, ne z nepředvídatelných příčin.

Kontrola také ukázala, že rekonstrukce dálnic řeší nevyhovující stav mostů jen zčásti. Například i na modernizovaných úsecích dálnice D1 zůstávají některé problematické mosty neopravené nebo opravené jen částečně.

Celý kontrolní závěr je možné si přečíst na tomto linku

Úroveň péče o mosty na silnicích II. a III. tříd, které vlastní kraje, NKÚ nemohl souhrnně prověřit s ohledem na svou působnost. Ta mu neumožňuje kontrolovat nakládání s majetkem krajů.

Ministerstvo dopravy dnes dopoledne oznámilo, že Hospodaření se silničními a železničními mosty projde auditem. Ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (ANO) zřídí pracovní skupinu, která bude řešit financování oprav. „Uděláme spolu s ČVUT velký audit, jak který kraj hospodaří s mosty, ale také jak probíhá kontrola mostů Ředitelstvím silnic a dálnic nebo Správou železnic. Chceme si to zmapovat a zavést opatření, vytvoříme speciální komisi, která bude řešit financování oprav,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Podle vyjádření ministerstva dopravy dle systému hospodaření s mosty BMS (bridge management system) probíhá běžná kontrola mostů Ředitelstvím silnic a dálnic a Správou železnic jednou ročně. Hlavní, velká kontrola, pak jednou za šest let a mimořádná na konci záruční lhůty nebo v případě požáru či přírodních katastrof.

Stát a kraje se starají celkem o 24.306 mostů, z čehož ve správě krajů je 12.596 mostů na silnicích II. a III. tříd, stát se pak stará o 11.710 mostů na dálnicích, silnicích I. tříd a na železnici. Nejvíce mostů ve špatném technickém stavu je na krajských silnicích III. třídy (25 %), následují silnice II. třídy (18,5%) a státní silnice I. třídy (11,7 %). Naopak nejméně problematických mostů je na železnici pod Správou železnic (4,7 %) a na dálnicích (6,5%).

Ředitelství silnic a dálnic v letošním roce provádí opravu téměř 100 mostů, z toho je zhruba polovina mostů ve stavebním stavu VI. Druhá polovina se týká oprav mostů v nižších stupních, aby nedocházelo ke zhoršování jejich stavu. V roce 2020 ŘSD předpokládá zahájení oprav mostů v celkovém objemu cca 2,6 mld. Kč a v roce 2021 plánuje tyto finance ještě navýšit.

-red-

(17.08.2020; Ekolist.cz; Autor:ČTK) Státní podnik Lesy České republiky (LČR) vyhlásil pětiletý lesnický tendr 2021+. Odhadovaná hodnota prací je 4,5 miliardy korun bez DPH, objem dřeva k těžbě je šest milionů metrů krychlových. Uzávěrka pro podání nabídek je 15. září. Lesům ČR patří téměř polovina lesů a jejich nynějším hlavním úkolem je zvládnutí kůrovcové kalamity.
Podobně jako tendr 2020+ bere i vyhlášený tendr 2021+ ohled na kůrovcovou kalamitu a 29 soutěžených zakázek dělí do třech kategorií. "Podnik tak opět kombinuje vlastní i cizí zdroje, což umožňuje postupovat podle aktuální situace v daném regionu," uvedla mluvčí LČR Eva Jouklová. Firmy by pro LČR měly začít pracovat od začátku ledna.

(17.08.2020; Ekonomickydenik.cz) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Dopravnímu podniku hlavního města Prahy (DPP) pokutu ve výši 1,2 milionu korun za dva přestupky, jichž se dopustil tím, že zadal společnosti České teplo veřejnou zakázku na energetické služby a veřejnou zakázku na dodávku a odběr tepelné energie pro ústřední vytápění a ohřev teplé užitkové vody v některých areálech DPP bez provedení řádného zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Rozhodnutí není pravomocné a zadavatel může proti němu podat rozklad.