AVZ v médiích

 

Praha 26. října 2015 – Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) jako organizace, jejíž členskou základnu tvoří z třetiny poradenské společnosti působící často v roli administrátorů veřejných zakázek (dále též jen „VZ“), cítí potřebu vyjádřit se k některým výrokům, připisovaným ministryni Karle Šlechtové, uvedeným v článku autorů Vojtěcha Blažka a Lucie Stuchlíkové, nazvaném „Už žádné zakázky na klíč. Šlechtová chce odstřihnout poradenské firmy“. (Vyšlo v Hospodářských novinách na serveru ihned.cz dne 21. 10. 2015). 

Práci administrátorů je třeba chápat jako outsourcingovou službu, jež lze přirovnat ke službám v oblasti daňového poradenství, projektových služeb, ICT služeb či služeb facility managementu. V tom smyslu jsou výhody využívání těchto služeb nezpochybnitelné a v řadě případů i nezastupitelné. AVZ vítá jakoukoliv aktivitu MMR v oblasti metodické a výkladové podpory (nejlépe koordinovanou s rozhodovací praxí ÚOHS, kontrolních a auditních orgánů). Na druhou stranu si těžko lze představit, že zadavatel dle „metodické kuchařky“ zadá složitou VZ např. na technologické celky či v oblasti ICT. Ostatně i samotný Svaz měst a obcí (přestože právě města a obce by si měla umět dle MMR v budoucnu zadávat sama) si tuto skutečnost uvědomuje, když chce za 400 mil. vytvořit síť center s odborníky na veřejné zakázky, ekonomiku a právo, kteří by dokázali poradit i té nejmenší vesnici. Třeba zdůraznit, že administrátoři náklady zadavatelům v řadě případů šetří. Vzhledem ke složitosti, nutnosti speciálního know-how, znalosti rozhodovací praxe a judikatury a znalosti daleko širší škály právních předpisů než jen v oblasti zadávání veřejných zakázek, je pro obec, která zadává cca čtyři VZ v režimu dle zákona do roka, mnohem jednodušší najmout si administrátora, než zaměstnávat odborníka disponujícího potřebnými znalostmi a zkušenostmi.   Obdobně to platí též u zadavatelů, kteří zadávají v režimu zákona naopak desítky a stovky zakázek ročně, neboť u nich bývá zase kapacitně obtížné zajistit a zorganizovat plynulé zadávání. U finančně náročnějších zakázek není pro zadavatele bez významu i přenesení odpovědnosti za dodržení zákonných pravidel a s tím spojené náklady související s pojištěním odpovědnosti, které pak nese administrátor.

Nelze odhlédnout ani od skutečnosti, že poradci své zkušenosti z praxe často sdílí s kolegy a odbornou veřejností a významně se tak podílejí na osvětě a vzdělávání zadavatelů i dodavatelů. Svým konstruktivním přístupem a podněty přispívají ke zvyšování kvality legislativního rámce v oblasti veřejného investování. V této souvislosti zákaz účasti odborníků na seminářích a školeních MMR nedává smysl, MMR se tak samo připravuje o potřebnou zpětnou vazbu z praxe a toto opatření jde proti právu na svobodný přístup k informacím.

Kontakt:

Natálie Polášková, Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

mobil: + 420 776 021 736

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Uveřejnění:

 http://www.protext.cz/zprava.php?id=24005

 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Asociace-pro-verejne-zakazky-Ohrazujeme-se-proti-vyroku-ze-administratori-tlaci-na-zadavatele-405445?nocache=1