AVZ v médiích

Na odborném portálu Právní prostor.cz vyšel rozhovor s Mgr. Adélou Havlovou, členkou výkonného výboru AVZ, nazvaný "Rizika korupce nelze řešit pouze zákonem"

Viz:  http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozhovor-adela-havlova-zakazky