AVZ v médiích

Praha, 29. 1.2013 – Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) na konci loňského roku uspořádala dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda a jak novela zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) splnila proklamované cíle. AVZ oslovila bezmála 100 respondentů z řad zadavatelů, dodavatelů i poradců, kteří se zákonem každodenně pracují. Z výsledků výzkumu AVZ vyplynulo, že novela ZVZ z větší části proklamované cíle nenaplnila.

 

 

První otázky dotazníkového šetření směřovaly k tomu, zda novela ZVZ snížila administrativní zátěž zadavatelů a dodavatelů. 90,9% všech respondentů má za to, že novela ZVZ nesnížila administrativní zátěž zadavatelů. Tento názor zastávají stejnou měrou všechny tři skupiny respondentů (zadavatelé, dodavatelé i poradci). Jako důvod negativní odpovědi uvádějí respondenti například fakt, že díky novým povinnostem dochází obecně k prodloužení doby přípravy zadávacího řízení. 

 

51,5% všech dotázaných se domnívá, že novela ZVZ nesnížila ani administrativní a finanční zátěž dodavatelů. Nejpočetněji je tento názor zastoupen u dodavatelů (60%). Pokud někteří respondenti uvedli, že se zátěž dodavatelů snížila, pak díky zejména díky zjednodušenému prokazování kvalifikace. Objevuje se také názor, že díky novele v praxi chybí prokazování ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a že jiné možnosti kvalifikace zadavatelé raději nevyužívají, aby je nemuseli zdůvodňovat, případně nebyli nařčeni z diskriminace.

 

Další část dotazů zjišťovala, zda novela ZVZ povede k úspoře veřejných prostředků. Z výzkumu AVZ vyplynulo, že 51,5% všech dotázaných se domnívá, že novela ZVZ nevede k úspoře veřejných prostředků. Tento názor přitom zastávají nejvíce (dokonce 100%) dodavatelé. Pouhých 19% dotázaných zadavatelů si myslí, že novela ZVZ k úspoře veřejných prostředků povede. 36,4% všech respondentů si není jisto, zda novela vede k úspoře veřejných prostředků.

 

AVZ výsledky průzkumu poskytla MMR, ÚOHS, Poslanecké sněmovně, NERV, Transparency International a dalším institucím a doufá, že poslouží jako podklad pro další diskuse a jednání o budoucí právní úpravě.

 

 

  1. 1.Máte za to, že novela ZVZ snížila administrativní zátěž zadavatelů?

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 2.Domníváte se, že novela ZVZ snížila administrativní a finanční zátěž dodavatelů?

 

 

 

  1. 3.Vede dle Vás novela ZVZúspoře veřejných prostředků?

 

 

 

Kontakt:

Petra Krainová,

výkonná ředitelka

Asociace pro veřejné zakázky o.s.

 

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mobil: + 420 774 225 636

www.asociacevz.cz

 

Asociace pro veřejné zakázky je občanským sdružením, které vzniklo v roce 2006 za účelem rozvoje transparentního prostředí v oblasti veřejných zakázek.

Sdružuje zadavatele, uchazeče a poradce, kteří reprezentují jednotlivé strany zadávacího procesu.

Asociace vytváří platformu pro subjekty, které spojuje společný zájem na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k zadávání a realizaci veřejných zakázek.

V neposlední řadě je také posláním AVZ umožnění dialogu mezi veřejným a soukromým sektorem, zvyšování kvalifikace členů a snaha o pozitivní vnímání oblasti veřejných zakázek u nás.

AVZ je jedinou fungující organizací tohoto druhu v ČR a má za sebou již řadu úspěšných akcí naplňující uvedený záměr.