AVZ v médiích

Praha, 7. 2.2013 – Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) na konci loňského roku uspořádala dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda a jak novela zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) splnila proklamované cíle. AVZ oslovila bezmála 100 respondentů z řad zadavatelů, dodavatelů i poradců, kteří se zákonem každodenně pracují. Z výsledků výzkumu AVZ vyplynulo, že dle většinového názoru respondentů novela ZVZ z větší části proklamované cíle nenaplnila.

 

  1. průzkumu AVZ vyplynulo, že 69,7% všech dotázaných je toho názoru, že povinnost odůvodnit účelnost veřejné zakázky nevede zadavatele k hlubšímu zamyšlení nad smyslem zadávané zakázky a lepší přípravou zadávacích podmínek oproti stavu před novelou.

Nejpočetněji je tento názor zastoupen u poradců (85,7%) a dodavatelů (80%).

 

Respondenti byli v rámci průzkumu dotázáni také na to, co by mělo být smyslem a funkční náplní nového Úřadu pro veřejné investování, o jehož zřízení MMR uvažuje.

-          75,8% dotázaných si myslí, že smyslem Úřadu pro veřejné investování by měla být metodická podpora,

-          51,5, % se kloní k tvorbě legislativy

-          21,2% pro ex ante kontroly zadávacích řízení z hlediska hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky,

-          18,2% je pro ex ante kontroly zadávacích řízení bez možnosti úřadu ukládat nápravná opatření,

-          9,1% je pro ex ante kontroly zadávacích řízení s možností úřadu ukládat nápravná opatření

 

Pouze 15,2% všech dotázaných je proti zřízení úřadu, neboť se domnívají, že tyto činnosti jsou v kompetenci MMR a ÚOHS.

 

Další otázka zjišťovala, zda se dotázaní domnívají, že by ÚOHS měl přezkoumávat zakázky malého rozsahu.

72,7% všech dotázaných si myslí, že ÚOHS by neměl přezkoumávat zakázky malého rozsahu.

Nejpočetněji je tento názor zastáván poradci (dokonce plných 100%) a zadavateli (71,4%).

Opačného názoru je 21,2 % všech respondentů, z nichž nejpočetnější názorovou skupinou jsou dodavatelé (60%).

 

AVZ rovněž zajímalo, zda právní úprava po novele umožňuje zadavatelům zakázku zadat vlastními silami (bez využití poradců). 51,5% všech účastníků výzkumu si myslí, že právní úprava po novele ZVZ umožňuje zadavatelům realizovat zadávání veřejných zakázek dle ZVZ vlastními silami (bez využití externích poradců).Tento názor převažuje zejména u zadavatelů (71,4%). O opaku jsou přesvědčeni poradci (71,4%) a dodavatelé (60%).


 

Domníváte se, že povinnost odůvodnit účelnost veřejné zakázky vede zadavatele k hlubšímu zamyšlení nad smyslem zadávané zakázky a lepší přípravou zadávacích podmínek oproti stavu před novelou?

 

 

MMR uvažuje o zřízení nového Úřadu pro veřejné investování. Jeho smyslem a funkční náplní by podle Vašeho názoru mělo být zejména (respondenti měli možnost zvolit libovolný počet možností):

 

 

Mělo by být v kompetenci ÚOHS přezkoumávat veřejné zakázky malého rozsahu?

 

 

Domníváte se, že právní úprava po novele ZVZ umožňuje zadavatelům realizovat zadávání veřejných zakázek dle ZVZ vlastními silami (bez využití externích poradců)?

 

 

Kontakt:

Petra Krainová,

výkonná ředitelka

Asociace pro veřejné zakázky o.s.

 

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mobil: + 420 774 225 636

www.asociacevz.cz

 

Asociace pro veřejné zakázky je občanským sdružením, které vzniklo v roce 2006 za účelem rozvoje transparentního prostředí v oblasti veřejných zakázek.

Sdružuje zadavatele, uchazeče a poradce, kteří reprezentují jednotlivé strany zadávacího procesu.

Asociace vytváří platformu pro subjekty, které spojuje společný zájem na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k zadávání a realizaci veřejných zakázek.

V neposlední řadě je také posláním AVZ umožnění dialogu mezi veřejným a soukromým sektorem, zvyšování kvalifikace členů a snaha o pozitivní vnímání oblasti veřejných zakázek u nás.

AVZ je jedinou fungující organizací tohoto druhu v ČR a má za sebou již řadu úspěšných akcí naplňující uvedený záměr.