AVZ v médiích

Praha, 7. 3.2013 – Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) na konci loňského roku uspořádala dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda a jak novela zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) splnila proklamované cíle. AVZ oslovila bezmála 100 respondentů z řad zadavatelů, dodavatelů i poradců, kteří se zákonem každodenně pracují. Z výsledků výzkumu AVZ vyplynulo, že dle většinového názoru respondentů novela ZVZ z větší části proklamované cíle nenaplnila.

 

Výzkum například zjiš´toval, zda jsou pro dotázané prováděcí vyhlášky přínosem pro aplikaci příslušných ustanovení ZVZ. 60,6% všech dotázaných zastává názor, že prováděcí vyhlášky jsou přínosem pro aplikaci příslušných ustanovení ZVZ.

O prospěšnosti stávajících prováděcích vyhlášek jsou přesvědčeni zejména zadavatelé (81%).

 

Další část průzkumu byla změřena na prokazování kvalifikace uchazečů.

Co se týče snahy o zjednodušení prokazování kvalifikace uchazečů, 54,5% všech dotázaných se domnívá, že novela ZVZ nenaplnila snahu o zjednodušení prokazování splnění kvalifikace.

Tento názor převažuje zejména mezi zadavateli (61,9%).

Naopak 33,3% všech dotázaných si myslí, že novela ZVZ snahu o zjednodušení prokazování splnění kvalifikace naplnila. Tento názor převažuje u poradců (51,7%).

90,9% všech dotázaných preferuje prokazování splnění kvalifikace spíše jako podmínku k účasti v zadávacím řízení.

Tento názor převažuje zejména u dodavatelů (dokonce 100%), zadavatelů (95,2%), a u poradců 71,4%.

Opačného názoru – tedy prokazování kvalifikace až při podpisu smlouvy – je 9,1% všech dotázaných, z toho nejvíc poradci (28,6%).

57,6% všech účastníků průzkumu pokládá za účelné, že po novele ZVZ není možné do kvalifikačních předpokladů zařadit ISO.

  1. tomuto názoru se kloní zejména poradci (71,4%) a zadavatelé (57,1%).

Naopak 24,2% všech respondentů nepovažuje možnost zařazení ISO do kvalifikačních předpokladů za účelnou, zejména pak dodavatelé (60%).

 

Kontakt:

Petra Krainová,

výkonná ředitelka

Asociace pro veřejné zakázky o.s.

 

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mobil: + 420 774 225 636

www.asociacevz.cz

 

Asociace pro veřejné zakázky je občanským sdružením, které vzniklo v roce 2006 za účelem rozvoje transparentního prostředí v oblasti veřejných zakázek.

Sdružuje zadavatele, uchazeče a poradce, kteří reprezentují jednotlivé strany zadávacího procesu.

Asociace vytváří platformu pro subjekty, které spojuje společný zájem na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k zadávání a realizaci veřejných zakázek.

V neposlední řadě je také posláním AVZ umožnění dialogu mezi veřejným a soukromým sektorem, zvyšování kvalifikace členů a snaha o pozitivní vnímání oblasti veřejných zakázek u nás.

AVZ je jedinou fungující organizací tohoto druhu v ČR a má za sebou již řadu úspěšných akcí naplňující uvedený záměr.

 

 

Jsou podle Vašeho názoru prováděcí vyhlášky přínosem pro aplikaci příslušných ustanovení ZVZ?

 

 

Naplnila novela ZVZ snahu o zjednodušení prokazování splnění kvalifikace?

           

 

Preferujete prokazování splnění kvalifikace spíše jako primární podmínku k účasti v zadávacím řízení, nebo až při podpisu smlouvy?

 

 

Pokládáte za účelné, že po novele ZVZ není možné do kvalifikačních předpokladů zařadit ISO?