AVZ v médiích

Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) zve na konferenci „Veřejné zakázky v roce 2011 – žhavé novinky a nová témata“, která proběhne 1. června 2011, od 9.00 do 17.30, v Andel’s hotelu v Praze. Konference je určena odborníkům, kteří se zabývají zadáváním veřejných zakázek.

„Konference navazuje na odbornou diskusi nad praktickými dopady a aplikací novelizovaných částí zákona o veřejných zakázkách, zahájenou mezi zákonodárci, zástupci ÚOHS a dalšími odborníky na březnovém tematickém setkání AVZ. Tomuto tématu se budeme i nadále věnovat, a to jak na červnové konferenci v Praze, tak následně i v říjnu v Třebíči“, komentuje cíl konference předseda výkonného výboru AVZ Tomáš Machurek.

Tematicky je konference zaměřena na problematiku veřejných zakázek a to zejména na změny, které přinese připravovaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek (ZVZ). Na tyto novinky budou zaměřeny prezentace Vlastimila Fidlera z MMR (gestor novely ZVZ) a Pavla Hermana z ÚOHS. Účastníci se mohou zapojit také do panelové diskuse nad novelou ZVZ, mezi panelisty budou jak zástupci zákonodárců, tak odborníků, kteří se zákonem pracují v praxi. Další prezentace budou věnovány problematice bid riggingu (Kamil Rudolecký, ÚOHS), nebo zakázkám kofinancovaných z fondů EU (Petr Bělohrad, MPSV, Karel Mendl, MD).

Celou konferencí bude provádět známá moderátorka České televize Nora Fridrichová.

Pozvánku a přihlášku naleznou zájemci na www.asociacevz.cz – Akce AVZ: http://www.asociacevz.cz/node/861