O AVZ

Mgr. Tomáš Machurek

Mgr. Tomáš Machurek

Společnost: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

od r. 2006 člen Rady a předseda Výkonného výboru; od února 2021 znovupotvrzen ve funkci člena Výkonného výboru a od března 2021 znovu zvolen předsedou Výkonného výboru AVZ

Tomáš je absolventem Právnické fakulty UK v Praze a jedním ze zakládajících partnerů a jednatelem advokátní kanceláře MT Legal, která již třikrát zvítězila v prestižní soutěži Právnická firma roku v kategorii „Veřejné zakázky“ a v kategorii „Právo informačních technologií“ byla oceňována vždy v TOP 10.

Specializuje se na oblast zadávání veřejných zakázek a realizaci koncesních projektů a koncesních smluv, oblast práva ICT a strukturálních fondů. Oblasti zadávání veřejných zakázek se věnuje od r. 1995. Během své letité praxe působí jako garant připomínek v rámci přípravy zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novou evropskou legislativu, spoluautor rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck v edici Velké komentáře, přímý spoluautor zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, připraveného ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a spoluautorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách (ASPI, 2006); významně se podílel rovněž na zpracování Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek, dále členem Expertní skupiny ministryně pro místní rozvoj pro oblast veřejných zakázek a členem redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi. Intenzivně přednáší na akademické půdě i nejrůznějších seminářích, konferencích a workshopech, a publikuje v odborném tisku. Od založení v roce 2006 je předsedou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky.

Co se Vám vybaví, když se řekne Asociace pro veřejné zakázky?

Povedené dítě mnoha rodičů s řadou spřátelených strýčků a tetiček, jež se rádi potkávají a vyměňují zkušenosti. AVZ považuji za jedinečné uskupení profesionálů z oblasti VZ, kteří vždy vědí, o čem se chtějí aktuálně bavit.

V čem spatřujete přínos AVZ pro oblast veřejného zadávání?

Především ve sdílení a výměně zkušeností mezi profesionály, ale i „fanoušky“ našeho oboru. Je to platforma pro otevírání neotřelých témat a umožňuje hloubkové ponoření se při hledání řešení aktuálních problémů ze zadávací praxe na základě diskuse s kompetentními orgány. V neposlední řadě přináší další zajímavé nabídky služeb svým členům.

Vedení AVZ

 • 1
 • 2
 • 3

Vedení AVZ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Jak se stát členem

 • Přečíst si poslání a Stanovy AVZ uvedené na webových stránkách a seznámit se tak s podmínkami vzniku členství.
 • Vyplnit přihlášku a zaslat ji emailem, poštou nebo datovou schránkou na kontaktní adresu asociace.

Roční členský příspěvek činí  28 000,- Kč. Pro účely výpočtu poměrného ročního příspěvku činí pololetní členský příspěvek 14 000,- Kč, a to v případě přistoupení ke členství v AVZ po 1. červenci.

Více o výhodách členství se dozvíte na stránce Proč se stát členem. Tam najdete i potřebnou přihlášku ke členství.