O AVZ

Ing. Romana Smetánková Ph.D.

Ing. Romana Smetánková, Ph.D.

od r.  2006 členka Rady AVZ, od února 2021 členka výkonného výboru AVZ; od března 2021 místopředsedkyní Výkonného výboru AVZ

Společnost: Ernst & Young, s.r.o.

Romana je absolventkou doktorského studia na VŠE v Praze v oboru Obchodní a mezinárodní hospodářské právo a v současné době partnerkou v poradenské části společnosti EY. Od roku 2004, kdy do EY nastoupila, se zaměřuje na poradenství veřejné správě. Problematikou zadávání veřejných zakázek se však zabývá již od r. 2000. Před svým působením v EY pomáhala zadavatelům administrovat veřejné zakázky ve společnosti Certos. Své zkušenosti s veřejnými zakázkami tzv. „z obou stran“, tzn. zadavatele i dodavatele, ale i z kontrol a auditů veřejných zakázek se snaží zúročit ve své práci v AVZ již od počátku jejího fungování.

Co se Vám vybaví, když se řekne Asociace pro veřejné zakázky?

Jediná asociace v České republice, které se daří sdružovat zadavatele, dodavatele i poradce v oblasti veřejných zakázek. Zajímavá skupina lidí, které spojuje problematika zakázek a pohled na ně z různých úhlů pohledu. Pro mne osobně pak také skvělá parta lidí ve Výboru, která bez ohledu na čas a peníze dělá to nejlepší, co může, aby to členy asociace na různorodých akcích pořádaných AVZ bavilo.

V čem spatřujete přínos AVZ pro oblast veřejného zadávání?

Jak už jsem uvedla výše, jsme jediná asociace sdružující důležité účastníky veřejných zakázek napříč různými sektory. Díky tomu máme zajímavou platformu lidí, kteří se zakázkami zabývají prakticky a mohou tak svoje zkušenosti sdílet nejen s ostatními členy, ale jsou mnohdy inspirací i pro zákonodárce. Důležitým faktorem úspěchu AVZ i kultivovanost a konstruktivní přístup k řešení problémových oblastí.

Vedení AVZ

 • 1
 • 2
 • 3

Vedení AVZ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Jak se stát členem

 • Přečíst si poslání a Stanovy AVZ uvedené na webových stránkách a seznámit se tak s podmínkami vzniku členství.
 • Vyplnit přihlášku a zaslat ji emailem, poštou nebo datovou schránkou na kontaktní adresu asociace.

Roční členský příspěvek činí  28 000,- Kč. Pro účely výpočtu poměrného ročního příspěvku činí pololetní členský příspěvek 14 000,- Kč, a to v případě přistoupení ke členství v AVZ po 1. červenci.

Více o výhodách členství se dozvíte na stránce Proč se stát členem. Tam najdete i potřebnou přihlášku ke členství.