O AVZ

Ing. Martina Bufková Rychecká

Ing. Martina Bufková Rychecká

od r. 2006 - do února  2021 členka Rady AVZ  a od února  2021 členka Výkonného výboru AVZ

Společnost: Compet Consult s.r.o.

Martina je absolventkou Fakulty stavební na ČVUT Praha, obor ekonomika a řízení stavebnictví. Veřejným zakázkám se začala věnovat již v roce 1995, kdy vstoupil v účinnost historicky první zákon o zadávání veřejných zakázek, vydaný pod číslem 199/1994 Sb. Do roku 2001 pracovala jako vedoucí oddělení veřejných zakázek Statutárního města Liberec, které, jako jedno z prvních pracovišť v České republice specializující se čistě na veřejné zakázky, pomohla založit. V roce 2002 založila poradenskou společnost Compet Consult s.r.o., která se administraci veřejných zakázek a poradenství v této oblasti věnuje dodnes a která má v portfoliu stovky úspěšně zvládnutých zadávacích řízení.

Martina spolu s pár dalšími nadšenci pomohla aktivovat myšlenku na zrod asociace sdružující subjekty zabývajícími se veřejnými zakázkami a společnost Compet Consult s.r.o byla jedním ze zakládajících členů AVZ, ve které Martina od doby jejího založení působí jako členka Rady této organizace.

Co se Vám vybaví, když se řekne Asociace pro veřejné zakázky?

Spolek, který vznikl a dále se rozvíjí z energie lidí, kteří sdílejí nadšení pro stále ještě nový a dynamicky se rozvíjející obor zadávání veřejných zakázek, ve kterém neutuchá zájem dělit se o své zkušenosti a znalosti, vzrůstá potřeba vyměňovat si názory a přít se o principy, což v konečném důsledku přináší kultivaci a profesionalizaci tohoto oboru. A taky organizace, u jejíhož zrodu jsem stála a na níž jsem právem hrdá.

Proč jste ochoten/ochotna věnovat část svého volného času AVZ?

Protože jsem v AVZ potkala a potkávám bezvadné lidi, kteří mi pomáhají rozvíjet sama sebe, motivují mě k další práci, a aniž by o tom věděli, mně několikrát pomohli překonat pocit vyhoření, který po 25-ti letech v oboru asi zákonitě mívám. A tu energii se jím snažím vracet.

Vedení AVZ

 • 1
 • 2
 • 3

Vedení AVZ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Jak se stát členem

 • Přečíst si poslání a Stanovy AVZ uvedené na webových stránkách a seznámit se tak s podmínkami vzniku členství.
 • Vyplnit přihlášku a zaslat ji emailem, poštou nebo datovou schránkou na kontaktní adresu asociace.

Roční členský příspěvek činí  28 000,- Kč. Pro účely výpočtu poměrného ročního příspěvku činí pololetní členský příspěvek 14 000,- Kč, a to v případě přistoupení ke členství v AVZ po 1. červenci.

Více o výhodách členství se dozvíte na stránce Proč se stát členem. Tam najdete i potřebnou přihlášku ke členství.