O AVZ

Mgr. Adéla Havlová, LL.M.

Mgr. Adéla Havlová, LL.M.

od r.  2012 členka Výkonného výboru AVZ, znovu potvrzena ve funkci od února 2021; od března 2021 místopředsedkyní Výkonného výboru AVZ

Společnost: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Adéla se specializuje zejména na veřejné zakázky včetně koncesí, projekty PPP, právo veřejné podpory a investičních pobídek. Jejími blízkými tématy jsou mj. oblast dopravy a zajištění závazku veřejné služby, společensky odpovědné zadávání, oběhové hospodářství, výstavba, vyvlastnění, dodávky větších investičních celků, IT a GDPR, odborné služby vč. pojišťovnictví a finančních služeb.

Je partnerem a společníkem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., ve které působí od r. 2006. Předtím v letech 1998–2005 působila v přední rakouské advokátní kanceláři Wolf Theiss v Praze a ve Vídni. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., 2001) a program na Humboldtově Univerzitě v Berlíně (LL.M., 2005). Je členkou Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ), představenstva Unie administrátorů veřejných zakázek (UNIAVEZ) a zástupcem Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) v expertní skupině MMR pro novelizaci zákona o veřejných zakázkách, ve které působí od r. 2013. Od r. 2014 je členkou rozkladové komise ÚOHS. Mezinárodní publikace Who‘s Who Legal ji od roku 2014 jmenuje jako jednu z předních odborníků v České republice pro oblast veřejných zakázek (Government contracts). Pravidelně publikuje v odborných periodikách a přednáší k veřejným zakázkám.

V čem spatřujete přínos AVZ pro oblast veřejného zadávání?

AVZ je nenahraditelnou platformou pro sdílení zkušeností mezi zadavateli a dodavateli a konstruktivní diskusi s gestorem zákona a zástupci kontrolních orgánů. Tato diskuse a sdílení jsou předpokladem pro setrvalé zlepšování postupů při zadávání veřejných zakázek a realizaci veřejných investic, k prosazování dobré praxe a efektivní řešení případných potíží s aplikací zákonné úpravy a kontrolních mechanismů.

Vedení AVZ

 • 1
 • 2
 • 3

Vedení AVZ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Jak se stát členem

 • Přečíst si poslání a Stanovy AVZ uvedené na webových stránkách a seznámit se tak s podmínkami vzniku členství.
 • Vyplnit přihlášku a zaslat ji emailem, poštou nebo datovou schránkou na kontaktní adresu asociace.

Roční členský příspěvek činí  28 000,- Kč. Pro účely výpočtu poměrného ročního příspěvku činí pololetní členský příspěvek 14 000,- Kč, a to v případě přistoupení ke členství v AVZ po 1. červenci.

Více o výhodách členství se dozvíte na stránce Proč se stát členem. Tam najdete i potřebnou přihlášku ke členství.