O AVZ

Ing. Rostislav Řepík

Ing. Rostislav Řepík

Společnost: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

člen Výkonného výboru

Specifikace společnosti: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR je 20,6 %. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké korporace. Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group (VIG).

Členství v AVZ: od 9/2006

Funkce v orgánech: člen Výkonného výboru

Vedení AVZ

Vedení AVZ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Jak se stát členem

  • Přečíst si poslání a Stanovy AVZ uvedené na webových stránkách a seznámit se tak s podmínkami vzniku členství.
  • Vyplnit přihlášku a zaslat ji emailem, poštou nebo datovou schránkou na kontaktní adresu asociace.

Roční členský příspěvek činí  28 000,- Kč. Pro účely výpočtu poměrného ročního příspěvku činí pololetní členský příspěvek 14 000,- Kč, a to v případě přistoupení ke členství v AVZ po 1. červenci.

Více o výhodách členství se dozvíte na stránce Proč se stát členem. Tam najdete i potřebnou přihlášku ke členství.