O AVZ

Mgr. Jan Bakeš

Mgr. Jan Bakeš

člen Výkonného výboru

Společnost: Česká pošta, s.p.

Jan absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a Fakultu informačního managementu Univerzity v Hradci Králové. Působil v advokátní kanceláři se změřením na právo obchodních společností a veřejné zakázky. Posléze ve státní správě, kde se v pozici vedoucí právního oddělení věnoval zejména obchodnímu právu, insolvenčnímu řízení a veřejným zakázkám. V současné době již přes 10 let působí v České poště, s. p., kde v současné době řídí útvar Nákupu. Specializuje se na veřejné zakázky, obchodněprávní smlouvy a problematice nákupu obecně.

V čem spatřujete přínos AVZ pro oblast veřejného zadávání?

Přínos AVZ spatřuji především v činnosti vzdělávací. Nabyté informace se úročí i v naší lepší metodické podpoře při aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek. V neposlední řadě oceňuji, že je i neformální platformou pro setkávání osob z okruhu zadavatelů  veřejných zakázek, dodavatelů a poradců se zástupci MMR, ÚOHS či soudů.

Proč jste ochoten/ochotna věnovat část svého volného času AVZ?

Protože rád trávím čas smysluplnou činností, navíc ještě s milými lidmi.

Vedení AVZ

Vedení AVZ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Jak se stát členem

  • Přečíst si poslání a Stanovy AVZ uvedené na webových stránkách a seznámit se tak s podmínkami vzniku členství.
  • Vyplnit přihlášku a zaslat ji emailem, poštou nebo datovou schránkou na kontaktní adresu asociace.

Roční členský příspěvek činí  28 000,- Kč. Pro účely výpočtu poměrného ročního příspěvku činí pololetní členský příspěvek 14 000,- Kč, a to v případě přistoupení ke členství v AVZ po 1. červenci.

Více o výhodách členství se dozvíte na stránce Proč se stát členem. Tam najdete i potřebnou přihlášku ke členství.