O AVZ

Jan Slezák

Mgr. Jan Slezák

Společnost: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Jan je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, zakázkové zkušenosti začal nasávat v letech 2009 – 2012 v pozici tajemníka rozkladových komisí předsedy ÚOHS. Po navazující dvouleté praxi právníka a lektora ve společnosti OTIDEA zakotvil v pražském dopravním podniku jako vedoucí oddělení veřejných zakázek, od roku 2018 oddělení Právní podpory VZ. Za svou dosavadní kariéru tedy prošel všechny tři hlavní větve zakázkové praxe – dohledovou, poradenskou i zadavatelskou. Ve své nynější činnosti se specializuje na zajištění interní právní služby pro oblasti nákupu i investic s ročním rozpočtem cca 10 mld. Kč. Své zkušenosti předává dále na školeních a seminářích pro veřejnost i v rámci publikační činnosti.

V čem spatřujete přínos AVZ pro oblast veřejného zadávání?
Asociace a její expertní činnost mě úspěšně provází od počátku mé zakázkové praxe – vysoká odbornost vzdělávacích akcí je velmi potřebná k udržení kvalifikace v dynamickém právním odvětví, jímž veřejné investování bezesporu je. AVZ prostřednictvím živé diskuse na platformě široké členské základny též poskytuje potřebnou synergii mezi jednotlivými stranami zadávacího procesu. Jsem velmi rád, že nyní můžu aktivně přispět k dalšímu rozvoji vysoko nastavené úrovně asociačního působení.

Funkce v orgánech: od r. 2021 člen výkonného výboru AVZ

Vedení AVZ

 • 1
 • 2
 • 3

Vedení AVZ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Jak se stát členem

 • Přečíst si poslání a Stanovy AVZ uvedené na webových stránkách a seznámit se tak s podmínkami vzniku členství.
 • Vyplnit přihlášku a zaslat ji emailem, poštou nebo datovou schránkou na kontaktní adresu asociace.

Roční členský příspěvek činí  28 000,- Kč. Pro účely výpočtu poměrného ročního příspěvku činí pololetní členský příspěvek 14 000,- Kč, a to v případě přistoupení ke členství v AVZ po 1. červenci.

Více o výhodách členství se dozvíte na stránce Proč se stát členem. Tam najdete i potřebnou přihlášku ke členství.