O AVZ

Mgr. Michaela Pantoflíčková

Mgr. Michaela Pantoflíčková

Společnost: Centru pro regionální rozvoj České republiky, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR

vedoucí oddělení právní podpory a kontrol Odboru řízení administrace programu

Michaela je absolventkou právnické fakulty Univerzity Karlovy, obor právo, po koncipientské praxi složila advokátní zkoušky a v roce 2001 vstoupila do sféry veřejné a následně státní správy. Nejprve pracovala ve vedení Krajského úřadu Středočeského kraje jako zástupkyně ředitele pro oblast samostatné působnosti krajů, do jejíž kompetencí patřila rovněž agenda veřejných zakázek. V roce 2006 zakládala samostatné oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, následně působila na vedoucích pozicích ekonomického zaměření (Státní rostlinolékařská správa) a investic (Ministerstvo kultury ČR). Od roku 2016 je součástí týmu Centra pro regionální rozvoj České republiky, které je zprostředkujícím subjektem programu IROP s hlavní činností v oblasti kontrol veřejných zakázek, financovaných z tohoto programu, od června 2020 pak na pozici vedoucí oddělení právní podpory a kontrol.

Centrum pro regionální rozvoje je členem AVZ od roku 2012.

Co se Vám vybaví, když se řekne Asociace pro veřejné zakázky?
Profesionalita, odpovědnost, spolupráce, zkušenost, znalost, prostě místo, kde je možné najít odpověď na položenou otázku.

Funkce v orgánech: od února 2021 členka Výkonného výboru AVZ

Vedení AVZ

 • 1
 • 2
 • 3

Vedení AVZ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Jak se stát členem

 • Přečíst si poslání a Stanovy AVZ uvedené na webových stránkách a seznámit se tak s podmínkami vzniku členství.
 • Vyplnit přihlášku a zaslat ji emailem, poštou nebo datovou schránkou na kontaktní adresu asociace.

Roční členský příspěvek činí  28 000,- Kč. Pro účely výpočtu poměrného ročního příspěvku činí pololetní členský příspěvek 14 000,- Kč, a to v případě přistoupení ke členství v AVZ po 1. červenci.

Více o výhodách členství se dozvíte na stránce Proč se stát členem. Tam najdete i potřebnou přihlášku ke členství.