ÚOHS vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách

Z předmětného ustanovení plyne, že zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky lze podat nejpozději 72 hodin před skončením zákonných lhůt. Úřad zpracoval výkladové stanovisko, v němž podrobně vysvětluje, jakým způsobem mají veřejní zadavatelé uvedené ustanovení aplikovat. 

Předmětné stanovisko naleznete také v příloze tohoto příspěvku. 

(21. 7. 2023; zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek | Úřad vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách (uohs.cz)).