Vážené dámy, vážení pánové, milí dodavatelé, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci spočívající ve vyplnění dotazníku zaměřeného právě na Vás dodavatele.
 
Smyslem získaných informací bude, v rámci kulatého stolu organizovaného AVZ s dalšími partnery dne 26. září 2024, prodiskutovat možnosti odstraňování příčin a důvodů ztěžujících účast dodavatelů v zadávacích řízeních na VZ či odrazujících od této účasti.
 
 
Dotazník bude sloužit pro potřeby kulatého stolu a následně jako možný podklad pro navazující legislativní podněty. 
Závěry z dotazníku vhodnou formou nasdílíme.
 
Dotazník je možné vyplnit do 27. června 2024
 
Předem děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné dny