Podporované aplikace

Společnost Lexikon VZ s.r.o., je provozovatelem jedinečné webové aplikace LeXikon VZ  www.lexikonvz.cz, která nabízí nejen základní, ale i další důležité, zajímavé a aktuální informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v jeho aktuálním znění, a také k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. , Přehledným způsobem zpracovává zejména pak aktuální rozhodovací praxi týkající se zadávání veřejných zakázek. Cílem této webové aplikace je zjednodušení přístupu k informacím týkajících se zákonné úpravy a usnadnit tak uživateli nalezení odpovědi na jeho otázky či možností výkladu zákona. Unikátnost systému spočívá především v zatřídění textů přímo k jednotlivým ustanovením zákona, resp. ke konkrétnímu paragrafu, jeho odstavci či písmenu. Hlavním cílem při průběžném aktualizování dat je neustálé zkvalitňování obsahu a zajištění aktuálnosti informací obsažených v aplikaci LeXikon VZ, a tím zvýšení informační podpory zadavatelů i dodavatelů veřejných zakázek a široké odborné veřejnosti v České republice.

Pro členy AVZ

Každý člen AVZ má v rámci ročního členského příspěvku do AVZ nárok na neomezený přístup k LeXikonu VZ zdarma, a to z IP adresy nebo (v případě členů, kteří nepoužívají veřejnou IP adresu) je možné zřídit přístup až 10 jejich uživatelům prostřednictvím uživatelských účtů vázaných na emailovou adresu. Výhoda přístupu prostřednictvím IP adresy je jednoduchost; aplikace je dostupná všem uživatelům v organizaci bez nutnosti přihlášení, které v tomto případě probíhá automaticky. Primárně se tato možnost přihlášení hodí pro organizace s větším počtem uživatelů. Pro aktivaci členského přístupu do aplikace kontaktujte výkonnou ředitelku AVZ.

Pro zájemce, kteří nejsou členy AVZ

Ceník Lexikonu VZ najdete zde: www.lexikonvz.cz/cenik a obchodní podmínky zde: www.lexikonvz.cz/stranka/obchodni-podminky.html.

Máte-li zájem o zakoupení licence pro vstup do Lexikonu VZ kontaktujte přímo poskytovatele aplikace na www.lexikonvz.cz/kontakt/.

lexikonvz letak web maly