Mgr. Adéla Havlová, LL.M.

místopředsedkyně Výkonného výboru AVZ (pozastaveno ke dni 1. 11. 2023) 

Mgr. Adéla Havlová, LL.M.

od r.  2012 členka Výkonného výboru AVZ, znovu potvrzena ve funkci od února 2021; od března 2021 místopředsedkyní Výkonného výboru AVZ

Společnost: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Adéla se specializuje zejména na veřejné zakázky včetně koncesí, projekty PPP, právo veřejné podpory a investičních pobídek. Jejími blízkými tématy jsou mj. oblast dopravy a zajištění závazku veřejné služby, společensky odpovědné zadávání, oběhové hospodářství, výstavba, vyvlastnění, dodávky větších investičních celků, IT a GDPR, odborné služby vč. pojišťovnictví a finančních služeb.

Je partnerem a společníkem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., ve které působí od r. 2006. Předtím v letech 1998–2005 působila v přední rakouské advokátní kanceláři Wolf Theiss v Praze a ve Vídni. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., 2001) a program na Humboldtově Univerzitě v Berlíně (LL.M., 2005). Je členkou Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ), představenstva Unie administrátorů veřejných zakázek (UNIAVEZ) a zástupcem Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) v expertní skupině MMR pro novelizaci zákona o veřejných zakázkách, ve které působí od r. 2013. Od r. 2014 je členkou rozkladové komise ÚOHS. Mezinárodní publikace Who‘s Who Legal ji od roku 2014 jmenuje jako jednu z předních odborníků v České republice pro oblast veřejných zakázek (Government contracts). Pravidelně publikuje v odborných periodikách a přednáší k veřejným zakázkám.

V čem spatřujete přínos AVZ pro oblast veřejného zadávání?

AVZ je nenahraditelnou platformou pro sdílení zkušeností mezi zadavateli a dodavateli a konstruktivní diskusi s gestorem zákona a zástupci kontrolních orgánů. Tato diskuse a sdílení jsou předpokladem pro setrvalé zlepšování postupů při zadávání veřejných zakázek a realizaci veřejných investic, k prosazování dobré praxe a efektivní řešení případných potíží s aplikací zákonné úpravy a kontrolních mechanismů.

Výkonný výbor

  • 1
  • 2

Výkonný výbor

  • 1
  • 2