Ing. Rostislav Řepík

člen Výkonného výboru AVZ

Ing. Rostislav Řepík

Společnost: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Specifikace společnosti: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR je 20,6 %. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké korporace. Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group (VIG).

Členství v AVZ: od 9/2006

Funkce v orgánech: od r. 2013 člen Výkonného výboru, znovu potvrzen ve funkci v únoru 2021

Výkonný výbor

  • 1
  • 2

Výkonný výbor

  • 1
  • 2